Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LEDEN

01.01.2018 pondělíSlavnost Matky Boží, Panny Marie
01.01.2018 pondělíSvětový den modliteb za mír
02.01.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
03.01.2018 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.01.2018 pátekNávštěva nemocných
05.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
05.01.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace s litaniemi a svátostné požehnání
06.01.2018 sobota Slavnost Zjevení Páně
06.01.2018 sobotaTříkrálová sbírka
07.01.2018 neděleSvátek Křtu Páně
07.01.2018 neděle Farní kavárna
07.01.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.01.2018 pondělíBeseda pro seniory v Pastoračním domě v 16,00 h
12.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
13.01.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.01.2018 sobota Ples pro Antonínek v Blatničce
14.01.2018 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.1.-25.1.2018 čtvrtek-čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
20.01.2018 sobota Lidový a farní ples
21.01.2018 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.01.2018 neděle Tříkrálové bruslení v Uherském Hradišti od 14,00 h do 16,00 h
26.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
27.01.2018 sobota Projekce filmu Po strništi bos pro tříkrálové koledníky v 15,00 h v Uherském Hradišti
28.01.2018 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2018středaSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

02.02.2018 pátekNávštěva nemocných
02.02.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
02.02.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace s litaniemi a svátostné požehnání
04.02.2018 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.02.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
09.02.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
11.02.2018 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2018 neděleSvětový den nemocných
14.02.2018 středa Popeleční středa
16.02.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
16.02.-18.02.2018pátek - nedělePostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Pavel Eliáš Lev, OFMCap)
17.02.2018 sobota Diecézní pouť: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála Olomouc
17.02.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
18.02.2018 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
19.02.-23.2.2018 pondělí - pátek SNĚŽENKY 2018 - jarní prázdniny na Arše
22.02.2018 čtvrtekCelosvětový svátek skautek
23.02.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
25.02.2018 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2018 neděleSbírka Haléř svatého Petra

BŘEZEN

04.03.2018 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
04.03.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
10.03.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
11.03.2018 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
18.03.2018 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
18.03.2018neděleSvatojosefská pouť mužů (Svatý Hostýn)
19.03.2018pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2018středaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
25.03.2018 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
25.03.2018neděleDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
30.03.-31.03.2018pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě

DUBEN

01.04.2018 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
01.04.2018neděleSbírka na kněžský seminář AO
07.04.2018sobotaSvětový den zdraví
08.04.2018 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
09.04.2018pondělíDen modliteb za počatý život
14.04.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
15.04.2018 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15.04.2018neděleV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC v Zašové
22.04.2018 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.04.2018neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
28.04.2018sobotaPouť hasičů (Svatý Hostýn)
29.04.2018 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

KVĚTEN

05.05.2018 sobota Diecézní pouť: Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
06.05.2018 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
06.05.2018neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve svědě
06.05.2018nedělePouť bohoslovců za povolání (Svatý Hostýn)
10.05.2018čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
11.05.2018pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
12.05.2018sobotaMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
12.05.2018sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
12.05.2018sobotaPouť Radia Proglas a TV Noe (Svatý Hostýn)
13.05.2018 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13.05.2018neděleSvátek matek
13.05.2018nedělePouť podnikatelů (Svatý Hostýn)
20.05.2018neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018neděleSbírka na církevní školy v diecézi
20.05.2018nedělePouť včelařů (Svatý Hostýn)
24.05.2018čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
24.05.2018čtvrtekDen modliteb za církev v Číně
25.05.2018pátekMezinárodní den ztracených dětí
27.05.2018neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
31.05.2018čtvrtekSlavnost Těla a Krve Páně

ČERVEN

01.06.2018pátekMezinárodní den dětí
03.06.2018 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.06.2018úterýSvětový den životního prostředí
05.06.2018 úterýDiecézní pouť:Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
08.06.2018pátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
09.06.2018sobotaPouť lékařů a zdravotníků (Svatý Hostýn)
09.06.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
10.06.2018 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.06.2018 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.06.2018sobotaSvěcení jáhnů – katedrála Olomouc
24.06.2018 neděleSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2018úterýMezinárodní den boje proti narkomanii
29.06.2018pátekSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.06.2018sobotaSvěcení kněží – katedrála Olomouc

ČERVENEC

01.07.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.07.2018čtvrtekSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2018čtvrtekNárodní pouť: Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
08.07.2018 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07.2018 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07.2018 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.07.2018středaSvátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti
29.07.2018 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SRPEN

05.08.2018 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.08.2018 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.08.2018neděleHlavní pouť (Svatý Hostýn)
15.08.2018středaNanebevzetí Panny Marie
15.08.2018středaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
18.08.2018sobotaPouť pedagogů (Svatý Hostýn)
19.08.2018 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.08.2018neděleOrelská pouť (Svatý Hostýn)
26.08.2018 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.08.2018neděleArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin (Svatý Hostýn)

ZÁŘÍ

01.09.2018sobotaMuklovská pouť (Svatý Hostýn)
02.09.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.09.2018nedělePouť členů Matice svatohostýnské (Svatý Hostýn)
08.09.2018sobotaMezinárodní den gramotnosti
09.09.2018 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2018 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2018neděleDen církevních škol
21.09.2018pátekMezinárodní den míru
23.09.2018 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.09.2018středaMezinárodní den neslyšících
28.09.2018pátekSlavnost svatého Václava
28.09.2018pátekNárodní pouť: Stará Boleslav – sv. Václav
30.09.2018 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ŘÍJEN

01.10.2018pondělíMezinárodní den hudby
07.10.2018 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.10.-14.10.2018sobota - neděleDušičková pouť (Svatý Hostýn)
14.10.2018 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2018úterýSvětový den výživy
20.10.2018sobotaSvatohubertská pouť (Svatý Hostýn)
21.10.2018 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.10.2018neděleDen modliteb za misie
21.10.2018neděleSbírka na misie
28.10.2018 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

LISTOPAD

01.11.2018čtvrtekSlavnost Všech svatých
02.11.2018pátekVzpomínka na všechny věrné zemřelé
04.11.2018 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.11.2018neděleSbírka na Charitu
11.11.2018 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2018úterýMezinárodní den nevidomých
17.11.2018sobotaMezinárodní den studentstva
18.11.2018 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.11.2018pondělíDen Bible
25.11.2018neděleSlavnost Ježíše Krista Krále

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
02.12.2018neděle1.neděle adventní
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
10.12.2018pondělíDen lidských práv
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí