Kalendář - co nás čeká?

ÚNOR

19.02.-23.2.2018 pondělí - pátek SNĚŽENKY 2018 - jarní prázdniny na Arše
22.02.2018 čtvrtekCelosvětový svátek skautek
23.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.02.-25.2.2018 pátek - neděle Postní duchovní obnova pro mladé muže v Olomouci
25.02.2018 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2018 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (ženy)

BŘEZEN

02.03.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.03.2018 pátekNávštěva nemocných
02.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.03.2018 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
04.03.2018 neděleFarní kavárna
04.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (rodiče a děti, které jdou letos k prvnímu svatému přijímání, dětská schola)
04.03.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.03.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
09.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.03.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
11.03.2018 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
11.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (biřmovanci)
16.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.03.2018 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
18.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (muži)
18.03.2018neděleSvatojosefská pouť mužů (Svatý Hostýn)
18.03.2018neděle Křížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)
19.03.2018pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2018středaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
23.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.03.-24.03.2018pátek - sobotaDĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2018 - Velehrad
25.03.2018 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
25.03.2018neděleDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
25.03.2018 neděleKřížová cesta v kostele i v přírodě ve 14,00 h
30.03.-31.03.2018pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

DUBEN

01.04.2018 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
01.04.2018neděleSbírka na kněžský seminář AO
01.04.2018 neděleFarní kavárna
01.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.04.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.04.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
06.04.2018 pátekNávštěva nemocných
06.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.04.2018 pátekBeseda o pěší pouti na vozíku
07.04.2018sobotaSvětový den zdraví
08.04.2018 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
08.04.2018neděle Valná hromada Matice svatoantonínská (v 15,00 h mše svatá)
08.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
09.04.2018pondělíDen modliteb za počatý život
13.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.04.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
15.04.2018 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15.04.2018neděleV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC v Zašové
15.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
20.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.04.2018 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.04.2018neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
22.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
27.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.04.2018sobotaPouť hasičů (Svatý Hostýn)
29.04.2018 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

KVĚTEN

01.05.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.05.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
04.05.2018 pátekNávštěva nemocných
04.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.05.2018 sobota Diecézní pouť: Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.-06.05.2018 pátek - sobotaPěší pouť
06.05.2018 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
06.05.2018neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
06.05.2018nedělePouť bohoslovců za povolání (Svatý Hostýn)
06.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
10.05.2018čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
11.05.2018pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
11.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.05.2018sobotaMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2018sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
12.05.2018sobotaPouť Radia Proglas a TV Noe (Svatý Hostýn)
12.05.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.05.2018 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13.05.2018neděleSvátek matek
13.05.2018nedělePouť podnikatelů (Svatý Hostýn)
13.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
18.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.05.2018sobota Františkánské odpoledne na Antonínku v 15,00 h
20.05.2018neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018nedělePrvní svaté přijímání dětí
20.05.2018neděleSbírka na církevní školy v diecézi
20.05.2018nedělePouť včelařů (Svatý Hostýn)
20.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.05.2018čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
24.05.2018čtvrtekDen modliteb za církev v Číně
25.05.2018pátekMezinárodní den ztracených dětí
25.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2018 pátekNoc kostelů
26.05.2018sobotaPouť vdov a vdovců na Svatém Antonínku - v 9,30 h růženec, v 10,00 h mše svatá (hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup)
27.05.2018neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
27.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
31.05.2018čtvrtekSlavnost Těla a Krve Páně

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
01.06.2018pátekMezinárodní den dětí
01.06.2018 pátekNávštěva nemocných
01.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.06.2018 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.06.2018neděle Pouť Matice svatoantonínská na Antonínku (mši sv. v 10,30 h slouží P. František Bezděk, SDB)
05.06.2018úterýSvětový den životního prostředí
05.06.2018 úterýDiecézní pouť:Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
05.06.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
08.06.2018pátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
08.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.06.2018sobotaPouť lékařů a zdravotníků (Svatý Hostýn)
09.06.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
10.06.2018 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10.06.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.06.2018středa Domácí pouť na Antonínku v 17,00 h
15.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.06.2018 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.06.2018neděle Hlavní pouť na Antonínku
22.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.06.2018sobotaSvěcení jáhnů – katedrála Olomouc
24.06.2018 neděleSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
24.06.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.06.2018úterýMezinárodní den boje proti narkomanii
29.06.2018pátekSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
30.06.2018sobotaSvěcení kněží – katedrála Olomouc

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVENEC

01.07.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.07.2018neděle Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku
03.07.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.07.2018 středaPěší pouť na Velehrad
05.07.2018čtvrtekSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2018čtvrtekNárodní pouť: Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
05.07. - 08.07.2018čtvrtek - neděleUČEDNICTVÍ - duchovní obnova na Antonínku (vede P. Adam Rucki)
08.07.2018 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.07. - 13.07.2018neděle - pátekAntonínovo léto
15.07.2018 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
22.07.2018 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.07.2018středaSvátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti
29.07.2018 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.07.2018neděle Hody
29.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

SRPEN

05.08.2018 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.08.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
12.08.2018 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.08.2018neděleHlavní pouť (Svatý Hostýn)
12.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
15.08.2018středaNanebevzetí Panny Marie
15.08.2018středaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
18.08.2018sobotaPouť pedagogů (Svatý Hostýn)
19.08.2018 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.08.2018neděleOrelská pouť (Svatý Hostýn)
19.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.08.2018 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.08.2018neděle Děkovná pouť - dožínková na Antonínku
26.08.2018neděleArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2018sobotaCyklopouť
01.09.2018sobotaMuklovská pouť (Svatý Hostýn)
02.09.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.09.2018nedělePouť členů Matice svatohostýnské (Svatý Hostýn)
02.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
04.09.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
08.09.2018sobotaMezinárodní den gramotnosti
09.09.2018 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.09.2018 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2018neděleDen církevních škol
16.09.2018neděleFarní den
16.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
21.09.2018pátekMezinárodní den míru
23.09.2018 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2018 neděleSvátost biřmování v 10.00 h
23.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.09.2018středaMezinárodní den neslyšících
28.09.2018pátekSlavnost svatého Václava
28.09.2018pátekNárodní pouť: Stará Boleslav – sv. Václav
30.09.2018 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2018pondělíMezinárodní den hudby
02.10.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
07.10.2018 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.10.-14.10.2018sobota - neděleDušičková pouť (Svatý Hostýn)
14.10.2018 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.10.2018úterýSvětový den výživy
20.10.2018sobotaSvatohubertská pouť (Svatý Hostýn)
21.10.2018 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.10.2018neděleDen modliteb za misie
21.10.2018neděleSbírka na misie
21.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
27.10.2018sobota Dušičková pouť a křížová cesta na Antonínku v 16,00 h
28.10.2018 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2018čtvrtekSlavnost Všech svatých
02.11.2018pátekVzpomínka na všechny věrné zemřelé
04.11.2018 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.11.2018neděleSbírka na Charitu
04.11.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
11.11.2018 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2018úterýMezinárodní den nevidomých
17.11.2018sobotaMezinárodní den studentstva
18.11.2018 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.11.2018pondělíDen Bible
25.11.2018neděleSlavnost Ježíše Krista Krále

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
02.12.2018neděle1.neděle adventní
02.12.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.12.2018pondělíRORÁTY
04.12.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
05.12.2018středaRORÁTY
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
10.12.2018pondělíDen lidských práv
10.12.2018pondělíRORÁTY
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
12.12.2018středaRORÁTY
17.12.2018pondělíRORÁTY
19.12.2018středaRORÁTY
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
31.12.2018pondělíSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ÚNOR

01.02.2018 čtvrtekRETRO PROMÍTÁNÍ - Pastorační dům P.A.Šuránka v 16,00 h
02.02.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.02.2018 pátekNávštěva nemocných
02.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.02.2018 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2018 neděleFarní kavárna
04.02.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.02.2018 pondělí Setkání seniorů - Pastorační dům P.A.Šuránka 16,00 h
06.02.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.02.2018 úterý Setkání členů farní rady - Pastorační dům P.A.Šuránka 19,00 h
09.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2018sobotaKALČOCUP v Polešovicích
11.02.2018 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2018 neděleSvětový den nemocných
12.02.-18.02.2018pondělí - pátekNárodní týden manželství
14.02.2018 středa Popeleční středa
16.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.02.-18.02.2018pátek - nedělePostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Pavel Eliáš Lev, OFMCap)
17.02.2018 sobota Diecézní pouť: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála Olomouc
17.02.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
18.02.2018 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2018 neděleSbírka na opravu kostela
18.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (farní rada)