Archiv kalendáře za rok 2019

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

01.01.2019úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2019úterýSvětový den modliteb za mír
03.01.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.01.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.01.2019 pátekNávštěva nemocných
04.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
04.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2019sobotaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
06.01.2019 neděleSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
11.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.01.2019 neděleSvátek Křtu Páně
18.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
18.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.01.-25.01.2019 pátek - pátekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2019 sobota Kalčocup
19.01.2019sobotaÚklid vánoční výzdoby
20.01.2019 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.01.2019 neděleSchůzka členů farní rady po mši svaté
25.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
25.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
26.01.2019sobotaLidový a farní ples
27.01.2019 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27.01.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
31.01.2019čtvrtekSvětový den pomoci malomocným
31.01.2019čtvrtekSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

01.02.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.02.2019 pátekNávštěva nemocných
01.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.02.2019 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.02.2019 neděleFarní kavárna
03.02.2019 neděleMše sv. na Antonínku v 15,00 h
03.02.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.02.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
05.02.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
08.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2019 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2019pondělíSvětový den nemocných
12.02.2019úterýPřednáška o manželství v Zarazicích
15.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.02.2019 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.02.2019 neděleSbírka na opravy kostela a fary
22.02.2019 pátekCelosvětový svátek skautek
22.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.02.2019 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.02.2019 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019

BŘEZEN

25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019
01.03.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.03.2019 pátekNávštěva nemocných
01.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.03.2019 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.03.2019 neděleFarní kavárna
03.03.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.03.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
03.03.2019 neděle Kurz - Výchova dětí
04.03.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
05.03.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.03.2019 středaPOPELEČNÍ STŘEDA
08.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
08.03.-10.03.2019pátek - nedělePostní duchovní obnova na Velehradě - P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. (Matice svatoantonínská)
09.03.2019sobotaPřijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála (Diecézní pouť)
10.03.2019 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
10.03.2019 nedělePředstavení dětí, které letos mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání
10.03.2019 neděleKřížová cesta
10.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 17,00 h
14.03.2019 čtvrtekSetkání na téma "Boží dotek" v Pastoračním domě po mši svaté
15.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
15.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.03.2019 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
17.03.2019 neděleSchůzka farní rady
17.03.2019 neděleKřížová cesta (muži)
17.03.2019 neděleSvatojosefská pouť mužů - Svatý Hostýn
17.03.2019 neděle Výchova dětí
17.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 19,00 h
19.03.2019 úterýSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2019 čtvrtekMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.03.2019 pátekZkouška zpěvu po mši svaté
24.03.2019 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
24.03.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela a fary
24.03.2019 neděleKřížová cesta (ženy)
24.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 17,00 h
25.03.2019pondělíSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2019pondělíDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
29.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
29.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.03.2019pátekZkouška zpěvu po mši svaté
31.03.2019 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
31.03.2019 neděleKřížová cesta (rodiče s dětmi, které jdou k prvnímu svatému přijímání)
31.03.2019 neděleKřížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)

DUBEN

01.04.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
02.04.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.04.2019 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.04.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.04.2019 pátekNávštěva nemocných
05.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
05.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.04.2019pátekZkouška zpěvu po mši svaté
06.04.2019sobotaZkouška zpěvu v 17,00 h
07.04.2019 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
07.04.2019 neděleFarní kavárna
07.04.2019 neděleKřížová cesta
07.04.2019neděleSvětový den zdraví
07.04.2019neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
12.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.04.2019sobota Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově
13.04.2019sobotaPředvelikonoční brigáda v kostele
13.04.2019sobotaVelikonoční svatá zpověď od 16,00 h
14.04.2019 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
14.04.2019 neděleKřížová cesta (venku i v kostele)
14.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.04.2019pátek Klepáčování
19.04.2019pátekRanní chvály v 8,00 h
19.04.2019pátekKřížová cesta v 15,00 h
19.04.-20.04.2019 pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
20.04.2019sobota Klepáčování
20.04.2019sobotaRanní chvály v 8,00 h
20.04.2019sobotaAdorace u Božího hrobu
21.04.2019neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21.04.2019 neděleSbírka na Kněžský seminář AO
21.04.2019neděleSvěcení pokrmů
21.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
26.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2019 sobotaPouť hasičů (XXVI.) - Svatý Hostýn
28.04.2019 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
28.04.2019 nedělePouť moravských matic - Svatý Hostýn
28.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
28.04.2019nedělePouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě

KVĚTEN

01.05.2019středaMinistrantský den v AKS v Olomouci
03.05.2019pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2019 pátekNávštěva nemocných
03.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
03.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.05.2019 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.05.2019sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.2019 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
05.05.2019 neděleFarní kavárna
05.05.2019 nedělePouť bohoslovců za povolání (XII.) - Svatý Hostýn
05.05.2019neděleValná hromada Matice svatoantonínské
05.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.05.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
07.05.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.05.2019úterý HRA O KARIBIK
10.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
10.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
11.05.2019 sobotaDěkanátní setkání schol
12.05.2019 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.05.2019 neděleSbírka na křesťanská média
12.05.2019neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
12.05.2019neděleSvátek matek
12.05.2019neděleMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2019 nedělePouť podnikatelů (XVII.) - Svatý Hostýn
12.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.05.2019 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19.05.2019 neděleSchůzka členů farní rady
19.05.2019 nedělePouť včelařů (XII.) - Svatý Hostýn
19.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.05.2019 neděleVzpomínky na pátera Antonína Šuránka na Antonínku
23.05.2019 čtvrtekPletení věnců na první svaté přijímání (v 18,00 h)
24.05.2019 pátekDen modliteb za církev v Číně
24.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
24.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.05.2019 pátekNoc kostelů
25.05.2019 sobotaMezinárodní den ztracených dětí
25.05.2019 sobotaÚklid kostela a okolí před prvním svatým přijímáním (v 9,00 h)
25.05.2019 sobotaZpověď dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání (od 14,00 h)
25.05.2019 sobotaPouť vdov a vdovců na Antonínku
26.05.2019 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26.05.2019nedělePrvní svaté přijímání
26.05.2019 neděleSbírka na pronásledované křesťany
26.05.2019 neděleDen modliteb za pronásledované křesťany
26.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
30.05.2019čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
31.05.2019 pátekZačíná devitidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
31.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
31.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

ČERVEN

01.06.2019 sobotaMezinárodní den dětí
01.06.2019 sobota Františkánské odpoledne na Antonínku ve 14,00 h
02.06.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.06.2019 neděleDen modliteb za média
02.06.2019 neděleFarní kavárna
02.06.2019 nedělePouť Matice svatoantonínské na Antonínku v 10,30 h
03.06.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
03.06.2019 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.06.2019 středaSvětový den životního prostředí
07.06.2019pátekPrvní pátek v měsíci
08.06.2019 sobotaPouť lékařů na zdravotníků (IX.) - Svatý Hostýn
09.06.2019neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
09.06.2019 neděleSbírka na církevní školy v diecézi
09.06.2019 neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
09.06.2019 neděleSvatodušní koncert na Antonínku
13.06.2019čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
13.06.2019čtvrtekDomácí pouť ke cti svatého Antonína na Antonínku v 17,00 h (doprava)
14.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.06.2019neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16.06.2019neděleHLAVNÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA na Antonínku (mše svaté v 8,00 h, v 9,00 h a v 10,30 h) (doprava)
18.06.2019úterýSvatý Hostýn - Pouť kněží za vlastní posvěcení
20.06.2019čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
21.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
21.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.06.2019sobotaSvěcení jáhnů - katedrála
22.06.2019sobotaMše svatá na Antonínku v 14,00 h
23.06.2019 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.06.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.06.2019 pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2019 středaMezinárodní den boje proti narkomanii
26.06. - 30.06.2019středa - neděleDUŠE SLOVÁCKA - duchovní obnova na Antonínku
28.06.2019pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
28.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.06.2019 pátekFarní olympiáda
29.06.2019sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2019sobotaSvěcení kněží - katedrála
30.06.2019 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.06.2019 nedělePouť Svatých Petra a Pavla na Antonínku (mše svaté v 9,00 h a v 10,30 h; doprava na pouť)

ČERVENEC

02.07.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.07.2019středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.07.2019čtvrtekPěší pouť na Velehrad (Matice svatoantonínská)
05.07.2019 pátekSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.07.2019pátekNárodní pouť - Velehrad - sv. Cyril a Metoděj
05.07.2019 pátekNávštěva nemocných
07.07.2019 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.07. - 12.07.2019 neděle - pátekAntonínovo léto na Antonínku
14.07.2019 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2019 nedělePouť nemocných na Antonínku v 15,00 h
21.07.2019 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
28.07.2019 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2019 neděleHody
28.07.2019 neděleHodová sbírka na opravy našeho kostela
28.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h

SRPEN

02.08.2019pátekPrvní pátek v měsíci
02.08.2019 pátekNávštěva nemocných
03.08.2019 sobotaPoutní poznávací zájezd Praha/Číhošť - Matice svatoantonínská
03.08.2019 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.08.2019 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.08.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
11.08.2019 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.08.2019 neděleSchůzka členů farní rady po mši svaté
11.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
15.08.2019 čtvrtekSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2019 čtvrtekTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Svatý Hostýn
17.08.2019 sobotaPouť pedagogů (XI.) - Svatý Hostýn
18.08.2019 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.08.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
18.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
18.08.2019 neděleHlavní pouť - Svatý Hostýn
25.08.2019 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.08.2019 neděleDĚKOVNÁ - DOŽÍNKOVÁ POUŤ na Antonínku (doprava)
25.08.2019 neděleTradiční orelská pouť - Svatý Hostýn
31.08.2019 sobotaArcidiecézni pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin - Svatý Hostýn

ZÁŘÍ

01.09.2019 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.09.2019 neděleFarní kavárna
01.09.2019 nedělePouť členů Matice svatohostýnské - Svatý Hostýn
01.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.09.2019pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
02.09.2019pondělíZkouška scholy v 17,15 h
02.09.2019pondělíŽehnání aktovek
03.09.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.09.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.09.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.09.2019 pátekNávštěva nemocných
06.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
06.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.09.2019 sobotaMuklovská pouť (XXVII.) - Svatý Hostýn
07.09.2019 sobotaEkumenická bohoslužba smíření v Uherském Hradišti
08.09.2019 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.09.2019neděleMezinárodní den gramotnosti
08.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
13.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.09.2019 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.09.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
15.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.09.2019pondělíDen církevních škol
16.09.2019pondělíZačátek výuky náboženství ve školním roce 2019/2020
20.09.2019 pátekSTUDNA
20.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
20.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.09.2019sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání - Velehrad
21.09.2019sobotaMezinárodní den míru
22.09.2019 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
23.09.2019pondělíMezinárodní den neslyšících
27.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
27.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.09.2019sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2019sobotaNárodní pouť - Stará Boleslav - sv. Václav
28.09.-29.09.2019 sobota a neděleVOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI OSTROŽSKÁ LHOTA
29.09.2019 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.09.2019neděleSchůzka členů dosavadní farní rady po mši svaté
29.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h

ŘÍJEN

01.10.2019úterýMezinárodní den hudby
01.10.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.10.2019 středaDen modliteb za misie
03.10.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.10.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.10.2019 pátekNávštěva nemocných
04.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
04.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.10.2019 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
06.10.2019 neděleFarní kavárna
06.10.2019 neděle Pouštění draků
06.10.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.10.2019pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
12.10.-13.10.2019sobota - neděleDušičková pouť - Svatý Hostýn
13.10.2019 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.10.2019 neděle Františkánské odpoledne na Antonínku
16.10.2019středaSvětový den výživy
18.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
18.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.10.2019 sobotaSvatohubertská pouť (XX.) - Svatý Hostýn
19.10.2019 sobota Milion dětí se modlí růženec - přidejte se i Vy na Antonínku
20.10.2019 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.10.2019 neděleSbírka na misie
20.10.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
25.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
26.10.2019 sobotaDušičková pouť a Křížová cesta na Antonínku v 16,00 h
27.10.2019 neděleZměna času
27.10.2019 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
27.10.2019 neděleSložení slibu členů nové farní rady
27.10.2019 neděleSchůzka členů nové farní rady
27.10.2019 neděleDušičková pobožnost

LISTOPAD 2019

01.11.2019 pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.-8.11.2019pátek - pátekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
01.11.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.11.2019 pátekNávštěva nemocných
02.11.2019 sobotaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2019 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.11.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
10.11.2019 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2019středaMezinárodní den nevidomých
17.11.2019 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.11.2019 neděleSbírka na Charitu
17.11.2019 neděleMezinárodní den studentstva
24.11.2019neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

PROSINEC 2019

01.12.2019 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
01.12.2019 neděleSvětový den boje proti AIDS
03.12.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.12.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.12.2019 pátekNávštěva nemocných
10.12.2019 úterýDen lidských práv
31.12.2019 úterýDěkovná pobožnost na konci roku - Svatý Hostýn

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí