Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Večery chval - každý měsíc jsme zváni do Hluku

Jsou místem setkání a modlitby.
Setkání s dobrým Bohem a lidmi.
Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi - zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19).

Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.

Večery chval jsou pořádány na různých místech v naší republice.
Pro nás nejbližší farností je Hluk.
Zpravidla zde probíhají každý druhý pátek v měsíci
od 20:00 hod. v kostele sv. Vavřince
za doprovodu hudební skupiny CAPELA.

Více o Večeru chval

Večer chval-záznam z Hluku