Nedělní liturgie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9