Nedělní liturgie

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 139
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80