Co je smyslem Svatého roku a jak bude probíhat?

Co je smyslem Svatého roku a jak bude probíhat?

Na samotném počátku Svatého roku milosrdenství zařadila televize Noe do diskuzní pořadu Kulatý stůl aktuální téma – milosrdenství.

Díky archivu televize můžeme pořad zhlédnout třeba právě dnes zde

Anotace k pořadu je velmi lákavá:
"U Kulatého stolu budeme mluvit o tom, co je smyslem tohoto Svatého roku a jak bude probíhat. Zaměříme se ale také obecněji na téma milosrdenství. „Buďte milosrdní jako Otec," zní motto tohoto roku. Odkud postoj milosrdenství pramení, jak o něm vypovídá Bible? Kde čerpat sílu k tomu být milosrdnými? A také jak se učit milosrdenství přijímat? Dále si položíme otázku, zda má i milosrdenství své hranice. A to s našimi hosty PhLic. Kateřinou Lachmanovou, Th.D., biblistou doc. Jaroslavem Brožem a P. Petrem Smolkem. Těšíme se na vaše dotazy a postřehy."