Výzva farníkům

Milí, současná situace ve světě je hodně náročná ve vícero ohledech. O to víc si žádá, abychom byli odvážní a ukáznění současně, ať byť nechtěně neohrožujeme sebe i bližní v jejich trápeních či obavách. Současnost přitom též vyžaduje více než jindy připravenost pomáhat. Těm, kdo strádají nejistotou nabídnout povzbuzení, modlitbu a naději, strádajícím hmotně pomoc materiální.

Hospodaření farnosti je jako každé jiné hospodaření pouze s tím rozdílem, že stranu příjmů plní z 85 % příspěvky ze sbírek a darů. A ty jsou z důvodu letošních opatření výrazně omezeny. Samozřejmě tomuto stavu bude přizpůsobena i strana výdajů, leč s náklady na provoz tvořící podstatnou část nákladů se toho moc podniknout nedá. Obdobně s ročními 300-tisícovými splátkami dluhu, kterých nás čeká ještě šest. Momentálně situace v tomto ohledu úplně kritická není, je předpoklad, že letošní splátku dluhu řádně uhradíme, ale přesto stav hospodaření začíná být vážný.

V těžkých chvílích se člověk neobejde bez pomoci druhých lidí, bez podpory společenství. Přirozeně to zcela platí i obráceně. Mysleme prosím na potřebné bližní. Buďme jim podle svých sil všestrannou oporou i příkladem v zodpovědném přístupu. Snažme se i v případě epidemiologických opatření více než subjektivní zájmy a literu omezujících nařízení vysledovat smysl a ducha těchto opatření. A využijme i jedinečné příležitosti k rozlišení věcí pro život zbytných od nezbytných. Aby se naše konání stávalo co nejvíce bohumilé. Vždyť při kolika příležitostech bychom si mohli říci; mně to nic neudělá a tobě to pomože.

Pokud by někdo i v této situaci byl schopen a ochoten finančně podpořit hospodaření naší farnosti, nabízí se možnost darovaný příspěvek vhodit do schránky v předsíni kostela (vlevo u vnitřních dveří do kostela), nebo zaslat na účet farnosti číslo

154 342 6379/0800.

s přáním pokoje a dobra Václav V. Hájek – vedoucí charitního dobrovolnického střediska PAŠ a hospodář farnosti