Milosrdenství v praxi!

Milosrdenství v praxi!

Kdo dával v náboženství pozor, ví, že máme celkem 14 skutků milosrdenství. Ty se dále dělí na tělesné a duchovní skutky milosrdenství.

Jedna věc však je o skutcích vůbec vědět a v lepším případě si je i pamatovat. Náš úkol by však měl být uvádět je v praxi! A to je už horší. V dnešní době se na jednotlivé činy můžeme dívat i z trochu jiného úhlu.

VKH Brno přichází s malou motivací.

Jak tedy praktikovat:

- hašení žizně a učení neznalých zde
- oblékání nahých a napoménání hříšníků zde

Skutky tělesného milosrdenství:

1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Odívat nahé
4. Ujímat se pocestných
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězně
7. Pohřbívat zemřelé

Skutky duchovního milosrdenství:

1. Radit pochybujícím
2. Poučovat nevědomé
3. Napomínat hříšníky
4. Utěšovat zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné
7. Modlit se za živé i zemřelé