Pastorační kalendář


LEDEN 2019

18.01.-25.01.2019 pátek - pátekTýden modliteb za jednotu křesťanů
20.01.2019 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.01.2019 neděleSchůzka členů farní rady po mši svaté
25.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
25.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.01.2019 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27.01.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
31.01.2019čtvrtekSvětový den pomoci malomocným

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ÚNOR 2019

01.02.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.02.2019 pátekNávštěva nemocných
01.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
01.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.02.2019 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.02.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
08.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
08.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2019 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2019pondělíSvětový den nemocných
15.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
15.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.02.2019 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.02.2019 úterýSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
22.02.2019 pátekCelosvětový svátek skautek
22.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.02.2019 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.02.2019 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

BŘEZEN 2019

25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019
01.03.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.03.2019 pátekNávštěva nemocných
01.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
01.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.03.2019 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.03.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
03.03.2019 neděle Kurz - Výchova dětí
06.03.2019 středaPOPELEČNÍ STŘEDA
08.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
08.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
08.03.-10.03.2019pátek - nedělePostní duchovní obnova na Velehradě - P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. (Matice svatoantonínská)
09.03.2019sobotaPřijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála (Diecézní pouť)
10.03.2019 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
15.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
15.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.03.2019 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
17.03.2019 neděleSvatojosefská pouť mužů - Svatý Hostýn
21.04.2019 čtvrtekMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.03.2019 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
25.03.2019pondělíSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2019pondělíDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
29.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
29.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
31.03.2019 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

DUBEN 2019

03.04.2019 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.04.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.04.2019 pátekNávštěva nemocných
05.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
05.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.04.2019 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
07.04.2019neděleSvětový den zdraví
12.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
12.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.04.2019sobotaArcidiecézní setkání mládeže v Přerově
14.04.2019 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
19.04.-20.04.2019 pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
21.04.2019neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21.04.2019 neděleSbírka na Kněžský seminář AO
26.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
26.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2019 sobotaPouť hasičů (XXVI.) - Svatý Hostýn
28.04.2019 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

KVĚTEN 2019

01.05.2019středaMinistrantský den v AKS v Olomouci
03.05.2019pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2019 pátekNávštěva nemocných
03.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
03.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.05.2019 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.05.2019sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.2019 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
05.05.2019 nedělePouť bohoslovců za povolání (XII.) - Svatý Hostýn
10.05.2019 pátekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
10.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
10.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.05.2019 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.05.2019 neděleSbírka na křesťanská média
12.05.2019neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
12.05.2019neděleSvátek matek
12.05.2019neděleMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2019 nedělePouť podnikatelů (XVII.) - Svatý Hostýn
17.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
17.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.05.2019 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19.05.2019 nedělePouť včelařů (XII.) - Svatý Hostýn
24.05.2019 pátekDen modliteb za církev v Číně
24.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
24.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2019 sobotaMezinárodní den ztracených dětí
26.05.2019 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26.05.2019 neděleDen modliteb za pronásledované křesťany
30.05.2019čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
31.05.2019 pátekZačíná devitidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
31.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
31.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVEN 2019

01.06.2019 sobotaMezinárodní den dětí
02.06.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.06.2019 neděleDen modliteb za média
03.06.2019 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.06.2019 středaSvětový den životního prostředí
07.06.2019pátekPrvní pátek v měsíci
07.06.2019 pátekNávštěva nemocných
07.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
07.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
08.06.2019 sobotaPouť lékařů na zdravotníků (IX.) - Svatý Hostýn
09.06.2019neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
09.06.2019 neděleSbírka na církevní školy v diecézi
13.06.2019čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
14.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
14.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.06.2019neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
18.06.2019úterýSvatý Hostýn - Pouť kněží za vlastní posvěcení
20.06.2019čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
21.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
21.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.06.2019sobotaSvěcení jáhnů - katedrála
23.06.2019 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.06.2019 pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2019 středaMezinárodní den boje proti narkomanii
28.06.2019pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
28.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.06.2019sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2019sobotaSvěcení kněží - katedrála
30.06.2019 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVENEC 2019

03.07.2019středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.07.2019 pátekSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.07.2019pátekNárodní pouť - Velehrad - sv. Cyril a Metoděj
05.07.2019 pátekNávštěva nemocných
07.07.2019 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2019 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.07.2019 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2019 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

SRPEN 2019

02.08.2019pátekPrvní pátek v měsíci
02.08.2019 pátekNávštěva nemocných
03.08.2019 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.08.2019 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.08.2019 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2019 čtvrtekSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2019 čtvrtekTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Svatý Hostýn
17.08.2019 nedělePouť pedagogů (XI.) - Svatý Hostýn
18.08.2019 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.08.2019 neděleHlavní pouť - Svatý Hostýn
25.08.2019 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.08.2019 neděleTradiční orelská pouť - Svatý Hostýn
31.08.2019 sobotaArcidiecézni pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin - Svatý Hostýn

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ZÁŘÍ 2019

01.09.2019 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.09.2019 nedělePouť členů Matice svatohostýnské - Svatý Hostýn
03.09.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.09.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.09.2019 pátekNávštěva nemocných
07.09.2019 sobotaMuklovská pouť (XXVII.) - Svatý Hostýn
08.09.2019 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.09.2019neděleMezinárodní den gramotnosti
15.09.2019 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2019pondělíDen církevních škol
21.09.2019sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání - Velehrad
21.09.2019sobotaMezinárodní den míru
22.09.2019 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2019pondělíMezinárodní den neslyšících
29.09.2019 neděleSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
29.09.2019 neděleNárodní pouť - Stará Boleslav - sv. Václav
29.09.2019 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ŘÍJEN 2019

01.10.2019úterýMezinárodní den hudby
02.10.2019 středaDen modliteb za misie
03.10.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.10.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.10.2019 pátekNávštěva nemocných
06.10.2019 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.10.-13.10.2019sobota - neděleDušičková pouť - Svatý Hostýn
13.10.2019 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2019středaSvětový den výživy
19.10.2019 sobotaSvatohubertská pouť (XX.) - Svatý Hostýn
20.10.2019 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.10.2019 neděleSbírka na misie
27.10.2019 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LISTOPAD 2019

01.11.2019 pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.-8.11.2019pátek - pátekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
01.11.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.11.2019 pátekNávštěva nemocných
02.11.2019 sobotaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2019 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.11.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
10.11.2019 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2019středaMezinárodní den nevidomých
17.11.2019 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.11.2019 neděleSbírka na Charitu
17.11.2019 neděleMezinárodní den studentstva
24.11.2019neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

PROSINEC 2019

01.12.2019 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
01.12.2019 neděleSvětový den boje proti AIDS
03.12.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.12.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.12.2019 pátekNávštěva nemocných
10.12.2019 úterýDen lidských práv
31.12.2019 úterýDěkovná pobožnost na konci roku - Svatý Hostýn

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
01.12.2018sobota Adventní duchovní obnova pro muže
01.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
01.12.2018sobotaZkouška scholy v 17,00 h
02.12.2018neděle1.neděle adventní
02.12.2018neděleŽehnání adventních věnců
02.12.2018neděleFarní kavárna
02.12.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.12.2018pondělíRORÁTY
03.12.2018 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
05.12.2018středaRORÁTY
07.12.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
07.12.2018 pátekNávštěva nemocných
07.12.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
07.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.12.-9.12.2018 pátek - neděleVíkendovka pro kluky z 1. stupně ZŠ v Horním Němčí
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
08.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
08.12.2018sobotaZkouška sboru (soprán, alt) v 18,30 h
09.12.2018 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09.12.2018 neděleZkouška sboru (tenor, bas) v 10,00 h
09.12.2018neděleAdventní koncert pod názvem Pozdraveno budiž světlo v 15,00 h v kostele v Blatnici
10.12.2018pondělíDen lidských práv
10.12.2018pondělíRORÁTY
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
12.12.2018středaRORÁTY
14.12.-16.12.2018 pátek - neděle Adventní duchovní obnova pro ženy
14.12.2018 pátekZkouška scholy v 17,00 h
14.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.12.2018 pátekSTUDNA ve Starém Městě u Uh. Hradiště
15.12.2018 sobotaZkouška scholy v 15,00 h
15.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo v 16,00 h
15.12.2018sobotaZkouška sboru (soprán, alt) v 18,30 h
16.12.2018 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ
16.12.2018 neděleZkouška sboru (tenor, bas) v 10,00 h
17.12.-24.12.2018pondělí - pondělíPříprava na vánoční svátky
17.12.2018pondělíRORÁTY
18.12.2018úterýZkouška na vánoční divadlo v 18,30 h
19.12.2018středaRORÁTY
21.12.2018 pátekZkouška scholy v 17,00 h
21.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.12.2018 sobotaZkouška na vánoční divadlo v 14,00 h
22.12.2018 sobotaZkouška scholy v 15,00 h
22.12.2018 sobotaPříležitost vykonat si předvánoční svatou zpověď 16,00 h - 18,00 h
22.12.2018sobotaZkouška sboru v 18,30 h
23.12.2018 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ
23.12.2018 neděleZkouška na vánoční divadlo v 15,00 h
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
25.12.2018úterýSbírka na opravy našeho kostela
25.12.2018úterýVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ NA BOŽÍ NAROZENÍ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
28.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
30.12.2018 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12.2018pondělíPoděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)
31.12.2018pondělíSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku

LEDEN

01.01.2019úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2019úterýSvětový den modliteb za mír
03.01.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.01.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.01.2019 pátekNávštěva nemocných
04.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
04.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2019sobotaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
06.01.2019 neděleSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
11.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.01.2019 neděleSvátek Křtu Páně
18.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
18.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.01.-25.01.2019 pátek - pátekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2019 sobota Kalčocup

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

Archiv kalendáře za rok 2019

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2017

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2016

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2015

LEDEN 1.1.2015 čtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny Marie 3.1.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku 3.1.2015 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šu...

Krátké zprávy

Schůzka členů farní rady (neděle) Hledají se posily! Sbírka na opravy našeho kostela (neděle) Kurz - Výchova dětí Výstavka na Antonínku...

Myšlenka na den

Přátelství je tou nejsladší věcí na světě. Sv. Augustin...

Nedělní liturgie

2. neděle v mezidobí 1. čtení: Iz 62,1-5 Žalm: Zl 96 (95) 2. čtení: 1Kor 12,4-11 Evangelium: Jan 2,1-12...