Pořad bohoslužeb a ohlášky


1.9.2019 neděle 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
2.9.2019 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
  3.9.2019 úterý Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
4.9.2019 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Terezie z Kalkaty18.00 h Za zemřelého Františka Kusáka, rodinu a duše v očistci
6.9.2019 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, Kostrůnkovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví
7.9.2019 sobota Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce, tchána a dar zdraví celé rodině
8.9.2019 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
9.9.2019 pondělí Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.9.2019 úterý Připomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
11.9.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu a živou i zemřelou rodinu
12.9.2019 čtvrtek Připomínka Jména Panny Marie18.00 h Za živé i zemřelé Marie z fanosti
  13.9.2019 pátekPamátka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
14.9.2019 sobota Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
15.9.2019 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
16.9.2019 pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
17.9.2019 úterý Připomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
18.9.2019 středa   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
19.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.9.2019 pátekPamátka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků18.00 h Za Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
21.9.2019 sobotaSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty VELEHRAD – mše sv. nebude
22.9.2019 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
23.9.2019 pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.9.2019 úterý   16.00 hPohřeb zemřelé Ludmily Maluškové
25.9.2019 středa   18.00 h Za dar zdraví pro kněze Eliase Vellu a nová kněžská a řeholní povolání
26.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Maluška, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
27.9.2019 pátek Památka sv. Vincence de Paul, kněze 18.00 h Na poděkování za 50 let manželství, zemřelou dceru a dar zdraví
28.9.2019 sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.9.2019 neděle 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  30.9.2019 pondělíPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18.00 h Na poděkování za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie

Oznamy pro farnost 22.9.2019

25.neděle v mezidobí Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi. Děti si mohou vyzvednout krabičky a tabulku k nalepování obrázků...

Oznamy pro farnost 15.9.2019

24.neděle v mezidobí V pondělí 16. září 2019 začíná vyučování náboženství na základní škole v Ostrožské Lhotě. Rozvrh vyučování si můžet...

Oznamy pro farnost 8.9.2019

23.neděle v mezidobí Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi. Příští neděli bude sbírka na opravy našeho kostela....

Oznamy pro farnost 1.9.2019

22.neděle v mezidobí Novomanželé Šimčíkovi darovali ze svatby 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. Tuto neděli jste po mši svaté v...

Oznamy pro farnost 25.8.2019

21.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná u svatého Antonína pouť, proto v našem kostele mše svatá nebude. Ke konci prázdnin neodmyslitelně pat...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2019

  1.10.2019 úterý Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše   mše sv. nebude   2.10.2019 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl svatořečen...

Oznamy pro farnost 18.8.2019

20.neděle v mezidobí V sobotu 24.srpna 2019 budou v našem kostele v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Michael Šimčík, bydlištěm Uherský Ostroh a Štěpánka...

Oznamy pro farnost 11.8.2019

19.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě. V sobotu 24.srpna 2019 budou v...

Oznamy pro farnost 4.8.2019

18.neděle v mezidobí Hodová sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 31 980,- Kč. Kromě toho osmdesátníci darovali na potřeby kostela 6...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2019

  1.8.2019 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, manželku, syna, pravnuka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví...

Oznamy pro farnost 28.7.2019

17.neděle v mezidobí Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího....

Oznamy pro farnost 21.7.2019

16.neděle v mezidobí Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího....

Oznamy pro farnost 14.7.2019

15.neděle v mezidobí Tuto neděli v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin se koná pouť nemocných, při které můžete přijmout svátost nemocných....

Oznamy pro farnost 30.6.2019

14.neděle v mezidobí Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrhy svých kandidátů starších 1...

Pořad bohoslužeb v červenci 2019

1.7.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče, švagrovou a Boží ochranu pro celou rodinu 2.7.2019 úterý     mše sv. nebude 3.7.20...

Oznamy pro farnost 30.6.2019

13.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit...

Oznamy pro farnost 23.6.2019

12.neděle v mezidobí Tuto neděli při mši svaté v 11.oo hodin uzavřou svátostný svazek manželský před Bohem František Hájek a Ludmila Hájková....

Oznamy pro farnost 16.6.2019

Slavnost Nejsvětější Trojice Při sbírce na církevní školy v diecézi minulou neděli se vybralo 7 559,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Oznamy pro farnost 9.6.2019

Slavnost Seslání Ducha svatého Tuto neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní ...

Oznamy pro farnost 2.6.2019

7. neděle velikonoční Na pomoc křesťanům ze Středního východu se minulou neděli vybralo 13 003,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Pořad bohoslužeb v červnu 2019

  1.6.2019 sobota Památka sv. Justina, mučedníka18.00 h Za Milana Turečka, dvoje rodiče, rodinu Pijáčkovu a dar zdraví   2.6.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farn...

Oznamy pro farnost 26.5.2019

6. neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děkuji všem aktérům, kteří se podíleli na přípravě...

Oznamy pro farnost 19.5.2019

5. neděle velikonoční Tuto neděli 19.5.2019 bude mše svatá v kapli Svatého Antonína v 15.3o hodin za živé a zemřelé členky a členy Červeného kří...

Oznamy pro farnost 12.5.2019

4. neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli...

Oznamy pro farnost 5.5.2019

3. neděle velikonoční Tuto neděli 5. května po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Výbor Matice svatoanto...

Pořad bohoslužeb v květnu 2019

  1.5.2019 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.5.2019 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00...

Oznamy pro farnost 28.4.2019

2. neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete přihlásit do té...

Oznamy pro farnost 14.4.2019

Květná neděle Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti. Tuto neděli přineste postní pokladničky s almužnou. V ne...

Oznamy pro farnost 7.4.2019

5.neděle postní Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele kří...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2019

1.4.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.4.2019 úterýPřipomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka   mše sv. nebude 3.4.2019 středa ...

Oznamy pro farnost 31.3.2019

4.neděle postní Tuto neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta. Povedou maminky s dětmi. Na tento týden připadá první p...

Oznamy pro farnost 24.3.2019

3.neděle postní Dnes odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 17.3.2019

2.neděle postní Dnes odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta, kterou povedou muži. V pátek bude večerní mše svatá věnová...

Oznamy pro farnost 10.3.2019

1.neděle postní Tuto neděli se v kostele při mši svaté představí farnosti děti, které letos mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Prvn...

Oznamy pro farnost 3.3.2019

8.neděle v mezidobí V neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Tuto neděli je mše svatá také v kapli...

Pořad bohoslužeb v březnu 2019

1.3.2019 pátek   18.00 h Za Marii a Ladislava Žajdlíkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 2.3.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, manželku a živou i zemřelou...

Oznamy pro farnost 23.2.2019

7.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V...

Oznamy pro farnost 17.2.2019

6.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravu našeho kostela a fary...

Oznamy pro farnost 10.2.2019

5.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na opravu našeho kost...

Oznamy pro farnost 3.2.2019

4.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo 19 058,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Tu...

Pořad bohoslužeb v únoru 2019

1.2.2019 pátek   18.00 h Za Vojtěcha Žajdlíka, Anežku Žajdlíkovu, syny a za dar zdraví pro celou rodinu   2.2.2019 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu18.00 h Na úmysl...

Oznamy pro farnost 27.1.2019

3.neděle v mezidobí Ve čtvrtek a v pátek není vyučování náboženství. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 20.1.2019

2.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Prosím, aby se tuto neděli po mši svaté sešli členové farn...

Oznamy pro farnost 13.1.2019

Slavnost Křtu Páně V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 44 024,- Kč. Vše...

Oznamy pro farnost 6.1.2019

Slavnost Zjevení Páně Tuto neděli se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla. V pátek bude večern...

Pořad bohoslužeb v lednu 2019

  1.1.2019 úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2019 středaPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 1...

Oznamy pro farnost 30.12.2018

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za dary uplynulého roku poděkujeme v pondělí 31.prosince při mši svaté v 17.oo hodin. V...

Oznamy pro farnost 23.12.2018

4.neděle adventní Na ŠTĚDRÝ DEN 24.12.2018 zveme všechny rodiny s dětmi na „štědrovečerní“ mši svatou, která bude již ve 14.oo hodin....

Oznamy pro farnost 16.12.2018

3.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Oznamy pro farnost 9.12.2018

2.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2018

  1.12.2018 sobotaPřipomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka18.00 h Za dar zdraví, ochranu Boží, Panny Marie a andělů strážných   2.12.2018 neděle1. NEDĚLE AD...

Oznamy pro farnost 2.12.2018

1.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Oznamy pro farnost 25.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále Dnes po mši svaté se koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V pátek bude mše svatá...

Oznamy pro farnost 18.11.2018

33. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela a vytopené...

Oznamy pro farnost 11.11.2018

32. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na CHARITU minulou neděli se vybralo 9 597,- K...

Oznamy pro farnost 4.11.2018

31. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 22 740,-- Kč....

Pořad bohoslužeb v listopadu 2018

  1.11.2018 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.11.2018 pátekVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ18.00 h Za všechny zem...

Oznamy pro farnost 28.10.2018

30. neděle v mezidobí Tuto neděli 28.října v 9.oo hodin, než začne mše svatá, vzpomeneme u pomníku padlých na vojáky z naší obce, kteří položili...

Oznamy pro farnost 21.10.2018

29. neděle v mezidobí Tuto neděli se koná sbírka na misie. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Chtěl bych pod...

Oznamy pro farnost 14.10.2018

28. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na misie. Svátos...

Oznamy pro farnost 7.10.2018

27. neděle v mezidobí Tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V pondělí od 16.oo hodin se můžete zúčastni...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2018

  1.10.2018 pondělíPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše mše sv. nebude   2.10.2018 úterýPamátka svatých andělů strážných   mše sv. nebude   3.10.2018 s...

Oznamy pro farnost 30.9.2018

26.neděle v mezidobí Vyučování náboženství bude až ve středu 3.října 2018. Rozvrh hodin a učebny najdete na vývěsce i na farních stránkách....

Oznamy pro farnost 23.9.2018

25.neděle v mezidobí V příštím týdnu bude vyučování náboženství pouze v pondělí. Další vyučování náboženství bude až ve středu 3.říjn...

Oznamy pro farnost 16.9.2018

24.neděle v mezidobí V pondělí 17.září 2018 začíná vyučování náboženství na základní škole. Rozvrh hodin najdete na vývěsce i na farních str...

Oznamy pro farnost 9.9.2018

23.neděle v mezidobí V novém školním roce jste opět zváni každý pátek na mše svaté pro rodiny s dětmi. Prosím, aby se členové farní rady...

Oznamy pro farnost 2.9.2018

22.neděle v mezidobí V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hodin budou na začátku nového školního roku požehnány dětem aktovky a další ško...

Pořad bohoslužeb v září 2018

  1.9.2018 sobota   18.00 h Za Ludmilu Vítkovu, syna Hynka a živou i zemřelou rodinu   2.9.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky   3.9.2018 pondělíPamá...

Oznamy pro farnost 26.8.2018

21.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 19 389,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Příští n...

Oznamy pro farnost 19.8.2018

20.neděle v mezidobí V sobotu 15.září od 14.oo do 18.oo hodin se uskuteční sraz tříkrálových koledníků z celé olomoucké arcidiecéze v Kunovicích...

Oznamy pro farnost 11.8.2018

19.neděle v mezidobí  Svátostné manželství uzavřou dne 18. 8. 2018 v Blatnici pod Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci: Jaroslav Štefánek, ...

Oznamy pro farnost 5.8.2018

18.neděle v mezidobí V pondělí 6. srpna je možnost setkání seniorů v 16.oo hodin v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Všichni jsou zváni....

Pořad bohoslužeb v srpnu 2018

  1.8.2018 středaPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.8.2018 čtvrtek Připomínka sv. Eusebia z Verce...

Oznamy pro farnost 29.7.2018

17.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit...

Oznamy pro farnost 22.7.2018

16.neděle v mezidobí Úpravy okolí našeho kostelíka pokračují a nachýlily se k závěru. Mimo smluvně sjednané práce domluvil ve čtvrtek 19.července...

Oznamy pro farnost 15.7.2018

15.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Velk...

Oznamy pro farnost 8.7.2018

14.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka....

Pořad bohoslužeb v červenci 2018

  1.7.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude   2.7.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.7.2018 úterýSvátek s...

Oznamy pro farnost 1.7.2018

13.neděle v mezidobí V pondělí se můžete zúčastnit setkání seniorů v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka od 16.oo hodin. Ve středu se...

Oznamy pro farnost 24.6.2018

12.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Přihlášky do vyučování náboženství je třeba odevzdat...

Oznamy pro farnost 10.6.2018

10.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Přihlášky do vyučování náboženství se budou dávat jako o...

Oznamy pro farnost 3.6.2018

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Na tuto neděli se překládá slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté se koná adorace před vystavenou Nejsvětější Svátost...

Pořad bohoslužeb v červnu 2018

1.6.2018 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a dar zdraví 2.6.2018 sobota Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků18....

Oznamy pro farnost 27.5.2018

Slavnost Nejsvětější Trojice Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby...

Oznamy pro farnost 20.5.2018

Slavnost Seslání Ducha svatého Tuto neděli 20.května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 9.oo hodin....

Oznamy pro farnost 13.5.2018

7.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou vša...

Oznamy pro farnost 6.5.2018

6.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou v...

Pořad bohoslužeb v květnu 2018

  1.5.2018 úterýPřipomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude   2.5.2018 středaPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00 h Za Františka Vaňka, dvoje rodi...

Oznamy pro farnost 29.4.2018

5.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 22.4.2018

4.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 15.4.2018

3.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 8.4.2018

2.neděle velikonoční Sbírka na Kněžský seminář vynesla minulou neděli 14 624,- Kč. Sbírka na Svatou zemi u Božího hrobu 2 078,- Kč. V...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2018

  1.4.2018 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky   2.4.2018 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obo...

Oznamy pro farnost 1.4.2018

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Tuto neděli se koná sbírka na Kněžský seminář. Vaše postní almužna přinesla na dobré účely dary 8 264,-...

Oznamy pro farnost 25.3.2018

Květná neděle Ze soboty na Květnou neděli se mění čas. Na Květnou neděli, je třeba přinést s papírovými pokladničkami almužnu, pokud jste n...

Oznamy pro farnost 18.3.2018

5.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se koná sbírka na opravy na...

Oznamy pro farnost 11.3.2018

4.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Prosím, aby se členové farní rady...

Oznamy pro farnost 4.3.2018

3.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se křížové cesty mají ujmout rodi...

Pořad bohoslužeb v březnu 2018

  1.3.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce   2.3.2018 pátek   18.00 h Na poděkování za 30 let společného života   3.3.2018 sobota   18.00 h Za zemřelé...

Oznamy pro farnost 25.2.2018

2.neděle postní Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakr...

Oznamy pro farnost 18.2.2018

1.neděle postní Kdo by se chtěl zapojit do POSTNÍ ALMUŽNY, může svůj osobní půst jako každý rok vyjádřit také tím, že ušetřené peníze vloží d...

Oznamy pro farnost 11.2.2018

6.neděle v mezidobí Ve středu začíná doba postní. Tuto středu při mši svaté se bude udělovat popelec. Popeleční středa je dnem pří...

Oznamy pro farnost 4.2.2018

5.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 6. února v 19.oo hodin v Pastoračním domě. V pátek bude večerní mše s...

Pořad bohoslužeb v únoru 2018

1.2.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce 2.2.2018 pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy a Bočkovy a živou i zemřelou rodinu 3.2.2...

Oznamy pro farnost 28.1.2018

4.neděle v mezidobí V úterý, ve středu ani v pátek nebude vyučování náboženství. Na tento týden připadá první pátek v měsíci....

Oznamy pro farnost 21.1.2018

3.neděle v mezidobí Otec arcibiskup si přeje, aby se před každými volbami konala hodinová adorace. V naší farnosti se tato adorace uskuteční ve čtvrt...

Oznamy pro farnost 14.1.2018

2.neděle v mezidobí Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 7.1.2018

Svátek KŘTU PÁNĚ Tuto neděli bude mše svatá také v kapli Svatého Antonína v 15.oo h. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám...

Pořad bohoslužeb v lednu 2018

1.1.2018 pondělíSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti 2.1.2018 úterýPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   mše...

Oznamy pro farnost 31.12.2017

Svátek SVATÉ RODINY První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 38 811,- Kč....

Oznamy pro farnost 24.12.2017

4.neděle adventní Chtěl bych poděkovat vám všem, kdo jste se zapojili do přípravy svátků Narození našeho Spasitele a přeji všem farníkům pokojné a r...

Oznamy pro farnost 17.12.2017

3.neděle adventní Tento týden budou roráty v pondělí, ve středu a v sobotu. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté jste pak všichni zváni na sní...

Oznamy pro farnost 10.12.2017

2.neděle adventní Tuto neděli odpoledne nebude mše svatá v kapli svatého Antonína. V adventní době v pondělí a ve středu ráno jste zváni na...

Oznamy pro farnost 3.12.2017

1.neděle adventní Dnes jste všichni po mši svaté zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Dnes bude mše svatá také v kapli svatého Antonín...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2017

1.12.2017 pátek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína a Marii Miklíčkovy a dvoje rodiče 2.12.2017 sobota   14.00 h Pohřeb zemře...

Oznamy pro farnost 26.11.2017

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Ještě jednou děkuji všem dobrodincům a dárcům, kteří se účastnili a podpořili svými dary a pomocnou rukou přípravu liturg...

Oznamy pro farnost 19.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela, úklidu, kteří se zapojili do slavnosti a přípravy pohoštění....

Oznamy pro farnost 12.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela. Prosím, aby se zainteresovaní členové, kteří budou přip...

Oznamy pro farnost 5.11.2017

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli v 18.oo hodin v Pastoračním domě. Tuto neděli se koná sbírka na CHARITU. V úterý 7. listopadu jste...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2017

POZOR!!! 1.11.2017 - 17.11.2017 MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.11.2017 středa Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Na ú...

Oznamy pro farnost 29.10.2017 + přílohy 24.-29. neděle v mezidobí

Dušičková pobožnost se koná na hřbitově v neděli 29.října v 15.oo hodin. Na příští týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.10.2017 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.10.2017 pond...

Oznamy pro farnost 10.9.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi. Vyučování náboženství na základní škole začne 18.září 2017. Rozvrh najdete na vývěsce. Příprava na svátost b...

Oznamy pro farnost 3.9.2017

Zveme všechny školáky a studenty v pondělí v 18.oo hodin na mši svatou. Při této mši svaté požehnám prvňáčkům aktovky. Přijďte si vyprosit sílu a dary Ducha svatého n...

Pořad bohoslužeb v září 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.9.2017 pátek   18.00 h Za živé i zemřelé pětapadesátníky, ostatn...

Oznamy pro farnost 27.8.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. Kdo chce přijmout příští rok svátos...

Oznamy pro farnost 20.8.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hod...

Oznamy pro farnost 13.8.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hod...

Oznamy pro farnost 6.8.2017

Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota vyslovuje velké poděkování farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem, panu faráři P.Zdeňkovi Stodůlkovi, i Matici Svatoantonínské za...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.8.2017 úterý Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve...

Oznamy pro farnost 30.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodi...

Oznamy pro farnost 23.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo ho...

Oznamy pro farnost 16.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9....

Oznamy pro farnost 9.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Prosím, aby se členové farní rady sešl...

Oznamy pro farnost 2.7.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u kostelníků nebo u mne. Šedesátníci darova...

Pořad bohoslužeb v červenci 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.7.2017 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela Petra Poláška a živou i...

Oznamy pro farnost 25.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo h...

Oznamy pro farnost 18.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.o...

Oznamy pro farnost 11.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na církevní školství v naší diecézi minulou neděli se vybralo 5 186- Kč. Všem dárcům upřímné Pán...

Oznamy pro farnost 4.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 759.- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Pořad bohoslužeb v červnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.6.2017 čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatoře...

Oznamy pro farnost 28.5.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u kostelníků nebo u mne. V pátek bude mše svatá v...

Oznamy pro farnost 21.5.2017

Prosím, aby se členové farní rady sešli ve středu po mši svaté v Pastoračním domě na krátkou poradu. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu odpo...

Oznamy pro farnost 14.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májová p...

Oznamy pro farnost 7.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májo...

Pořad bohoslužeb v květnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.5.2017 pondělíPřipomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl svatoře...

Oznamy pro farnost 30.4.2017

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s...

Oznamy pro farnost 23.4.2017

Z almužny bylo darováno 4 954,- Kč. Na Svatou zemi se u Božího hrobu vybralo 1 580,- Kč. Při sbírce na kněžský seminář minulou neděli se vybralo 14 294,- Kč. Všem dá...

Oznamy pro farnost 16.4.2017

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy. Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. V úterý začneme vyklízet kostel a chys...

Oznamy pro farnost 9.4.2017

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti. V neděli přineste postní pokladničky s almužnou. V neděli se koná křížová cesta v kostele ve 14.oo hodin. Vel...

Oznamy pro farnost 2.4.2017

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin. Dnes odpoledne bude mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin. Na tento týden připadá prvn...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2017

1.4.2017 sobota   VELEHRAD – mše sv. nebude 2.4.2017 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky 3.4.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka...

Oznamy pro farnost 26.3.2017

Křížové cesty v postní době se konají každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu muži z farnosti. Tuto neděli 26. 3. se bude v 15.oo h...

Oznamy pro farnost 19.3.2017

Křížové cesty v postní době se konají každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu rodiče s dětmi, především těmi, které přistupuj...

Oznamy pro farnost 12.3.2017

Křížové cesty v postní době se budou konat každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 1...

Oznamy pro farnost 5.3.2017 + INFORMÁTOR

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V březnu v Uherském Hradišti proběhne lektorský kurz . Zájemci přihlaste se v sakristii nebo u mne. Budou ví...

Pořad bohoslužeb v březnu 2017

1.3.2017 středa POPELEČNÍ STŘEDA18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zemřelého zetě a duše v očistci 2.3.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šu...

Oznamy pro farnost 26.2.2017

Na Popeleční středu se bude při mši svaté udělovat popelec. Je to den přísného postu. Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemoc...

Oznamy pro farnost 19.2.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 10 482,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Tut...

Oznamy pro farnost 12.2.2017

Ve čtvrtek přijede pan děkan na vizitaci. Po mši svaté by se rád setkal se zástupci farní rady. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se...

Oznamy pro farnost 5.2.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děkuji všem, kteří se podíleli na uklizení betléma. Tuto neděli je mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo...

Pořad bohoslužeb v únoru 2017

1.2.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2017 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Mari...

Oznamy pro farnost 29.1.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. V pátek bude večerní mše svatá věnov...

Oznamy pro farnost 22.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo minulou neděli 24 572,- Kč. Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč....

Oznamy pro farnost 15.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč. Všem dárcům i kol...

Pořad bohoslužeb v lednu 2017

1.1.2017 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 hZa dívky z farnosti a ostatní farníky 2.1.2017 pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů...

Oznamy pro farnost 1.1.2017

První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 44 533,- Kč. V pátek se o slavnosti Zjevení Páně při mši sva...

Oznamy pro farnost 25.12.2016

Všichni jste srdečně zváni na vánoční divadlo a koncert, který se se koná v kostele sv.Jakuba na Boží hod vánoční 25.prosince v 15.oo h. Děkuji všem, kteří darovali stromky...

Oznamy pro farnost 18.12.2016

V pondělí, ve středu a tentokrát i v pátek zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté pak je pro všechny přichy...

Oznamy pro farnost 11.12.2016

Adorační den v naší farnosti 11.prosince má tento program: Výstav nesvětější svátosti po mši svaté - s následnou společnou (krátkou) adorací do 13:30 prostor pro samostatné dík...

Oznamy pro farnost 4.12.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo v neděli 20.listopadu 13 128,- Kč a v neděli 27.listopadu 24 935,-...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2016

1.12.2016 čtvrtek  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.12.2016 pátek   18.00 h Za dar zdraví pro vn...

Oznamy pro farnost 27.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. Kdo si objednal časopis „Milujte se“, nechť si ho vyzvedne v...

Oznamy pro farnost 20.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Vám, kteří jste přispěli do sbírky na charitu, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 8 200,- Kč. Příští nedě...

Oznamy pro farnost 13.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na charitu. Prosím ženy, které uklízejí v kostele i ty, které by se případně mohly p...

Oznamy pro farnost 6. 11. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na charitu. Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v PD. Prosím...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2016

1.11.2016 úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za dar zdraví a celou rodinu 2.11.2016 středa Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé 3.11.2016...

Oznamy pro farnost 30. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli ve 14.oo hodin bude v našem kostele vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Potom se půjdeme pomodlit ke kně...

Oznamy pro farnost 23. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 29. října od 16.oo hodin se koná na Antonínku Dušičková pouť a křížová cesta. Pěší poutníci vyjdou od...

Oznamy pro farnost 19. 10. 2016

V pondělí nebudou mít děti vyučování náboženství. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Jako každý rok, bude v pastoračním středisku prodej knih...

Oznamy pro farnost 9. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Jako každý rok, bude v pastoračním středisku prodej knih i kalendářů a pohledů. Při prodeji se uskuteční výstavka...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2016

1.10.2016 sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Jarmilu Zelených, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu 2.10...

Oznamy pro farnost 2. 10. 2016

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. V pátek bude večerní mše svatá věnová...

Oznamy pro farnost 25. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Sbírka na opravy kostela minulou neděli vynesla 17 880,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Poděkován...

Oznamy pro farnost 18. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 24.září 2016 budou v kapli sv.Antonína ve 13.oo hodin sezdáni snoubenci Zdeněk Novák a Julie Zelená. V p...

Oznamy pro farnost 11. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 17.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Vojtěch Malušek a Alžbě...

Oznamy pro farnost 4. 9. 2016

V neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny. Tuto neděli se v Pastoračním domě také uskuteční promítání fotek z tábora, poté budou pro děti připraveny hry včetně...

Pořad bohoslužeb v září 2016

1.9.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.9.2016 pátek   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku 3.9.2016 sobot...

Oznamy pro farnost 28. 8. 2016

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť. Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a v 10.3o hodin. V odpoledním programu vystoupí Divadelní spolek ze Slav...

Oznamy pro farnost 21. 8. 2016

Tuto neděli je v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin. Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť. Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a...

Oznamy pro farnost 14. 8. 2016

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin. Prosím členy farní rady, aby se po mši svaté tuto neděli sešli v Pastoračním domě....

Oznamy pro farnost 7. 8. 2016

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin....

Pořad bohoslužeb v srpnu 2016

1.8.2016 pondělí Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.8.2016 úterý Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, b...

Oznamy pro farnost 31. 7. 2016

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek po mši svaté bude adorace. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. Při hodov...

Oznamy pro farnost 24. 7. 2016

Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího. Tuto neděli se koná hodová sbírka na opravy našeho ko...

Oznamy pro farnost 17. 7. 2016

V sobotu 23.7.2016 budou ve farním kostele v Hluku sezdáni snoubenci Filip Janča a Veronika Šimčíková Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví...

Oznamy pro farnost 10. 7. 2016

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě židliček v Pastoračním domě. Také dík patří těm, kteří se svými výrobky prezentovali šikovné ruce Lhoťanů v pastor...

Oznamy pro farnost 3. 7. 2016

Tuto neděli se koná pouť na Antonínku. Poutní mše svaté budou v kapli svatého Antonína takto: v 9.oo hodin pouť „Lhotská“ a hlavní mše svatá v 10.3o hodin. Odjezdy autobusu...

Pořad bohoslužeb v červenci 2016

1.7.2016 pátek   18.00 h Na úmysl dárce 2.7.2016 sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Na poděkování za dožití 70 let života, zemřelého bratra, švagra, rodiče a...

Pořad bohoslužeb v červnu 2016

1.6.2016 středa Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.6.2016 čtvrtek Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Za ...

Pořad bohoslužeb v květnu 2016

1.5.2016 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky 2.5.2016 pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2016

1.4.2016 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zamřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu 2.4.2016 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h...

Pořad bohoslužeb v březnu 2016

1.3.2016 úterý     mše sv. nebude 2.3.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Jana a Marii Hodovské a Matyldu Zatloukalovu 3.3.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jarmilu...

Pořad bohoslužeb v únoru 2016

1.2.2016 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.2.2016 úterýSvátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Na úmysl dárce...

Pořad bohoslužeb v lednu 2016

1.1.2016 pátek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti 2.1.2016 sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2015

1.12.2015 úterý  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   mše sv. nebude 2.12.2015 středa   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.12.2015...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2015

1.11.2015 neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH9.00 hZa farníky 2.11.2015 pondělí Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé 3.11.2015 úterýPřipomínka sv....

Pořad bohoslužeb v říjnu 2015

1.10.2015 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude 2.10.2015 pátek Památka svatých andělů strážných   mše sv. nebude...

Pořad bohoslužeb v září 2015

1.9.2015 úterý     mše sv. nebude 2.9.2015 středa   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Minaříkovu a Ivanovu a Boží ochranu vnuků 3.9.2015 čtvrtek Památka sv. Řeh...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2015

1.8.2015 sobota Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, manžela, zetě a Boží ochranu pro celou rodinu 2.8.2015 neděle18. N...

Pořad bohoslužeb v červenci 2015

1.7.2015 středa   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, za živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu a dary Ducha sv. 2.7.2015 čtvrtek   18.00 h Za živou i zemřelou rodi...

Pořad bohoslužeb v červnu 2015

1.6.2015 pondělíPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce 2.6.2015 úterý Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků   mše sv. nebude 3.6.2015 středa...

Pořad bohoslužeb v květnu 2015

1.5.2015 pátek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.5.2015 sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2015

1.4.2015 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran 2.4.2015 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU...

Pořad bohoslužeb v březnu 2015

1.3.2015 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky 2.3.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.3.2015 úterý     mše sv. nebude 4.3.20...

Pořad bohoslužeb v únoru 2015

1.2.2015 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.2.2015 pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a...

Pořad bohoslužeb v lednu 2015

1.1.2015 čtvrtekSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za farníky a dívky z farnosti 2.1.2015 pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církv...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2014

1.12.2014 pondělí Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelého Josefa a Marii Mikulíkovy, za živou rodinu a dary Ducha svatého 2.12.2014 úterý   ...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2014

1.11.2014 sobota Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za všechny zemřelé 2.11.2014 neděleVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ9.00 hZa farníky 3.11.2014 pondělíPřipomínka sv...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2014

1.10.2014 středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Lagovy a duše v očistci 2.10.2014 čtvrtek Památka svat...

Pořad bohoslužeb v září 2014

1.9.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.9.2014 úterý     mše sv. nebude 3.9.2014 středa Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učit...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2014

1.8.2014 pátek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu a Boží požehnání 2.8.2014 sobota Připom...

Pořad bohoslužeb v červenci 2014

1.7.2014 úterý     mše sv. nebude 2.7.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.7.2014 čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za z...

Pořad bohoslužeb v červnu 2014

1.6.2014 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky 2.6.2014 pondělí Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3...

Pořad bohoslužeb v květnu 2014

1.5.2014 čtvrtek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.5.2014 pátek Památka sv. Atanáše, biskup...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2014

1.4.2014 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelé Marie Machové 2.4.2014 středa Připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy a živ...

Pořad bohoslužeb v březnu 2014

1.3.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví 2.3.2014 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 3.3.2014 pondělí...

Pořad bohoslužeb v únoru 2014

1.2.2014 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2014 neděleSvátek Uvedení Páně do chrámu9.00 hZa farníky 3.2.2014 pondělí Připomínka sv. Bla...

Pořad bohoslužeb v lednu 2014

1.1.2014 středa Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 18.00 h Za dívky z farnosti a za farníky 2.1.2014 čtvrtek Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2013

1.12.2013 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 hZa farníky 2.12.2013 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.12.2013 úterý Památka sv. Františka Xaversk...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2013

1.11.2013 pátek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Václava Šimčíka, jeho rodiče a živou rodinu 2.11.2013 sobota Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za vš...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2013

1.10.2013 úterýPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude 2.10.2013 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Za zemřeléh...

Pořad bohoslužeb v září 2013

1.9.2013 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.9.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.9.2013 úterý Památka sv. Řehoře Velikého, pa...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2013

1.8.2013 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a celou živou i zemřelou rodinu 2.8.2013 pátek Připomínka Panny Marie Kr...

Pořad bohoslužeb v červenci 2013

1.7.2013 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bočkové 2.7.2013 úterý     mše sv. nebude 3.7.2013 středa Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého Fran...

Pořad bohoslužeb v červnu 2013

1.6.2013 sobotaPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Stanislava Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví 2.6.2013 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky...

Pořad bohoslužeb v květnu 2013

1.5.2013 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě a celou rodinu 2.5.2013 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 16...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2013

1.4.2013 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu 2.4.2013 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude 3.4.2013 středaSTŘEDA V...

Pořad bohoslužeb v březnu 2013

1.3.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, zemřelé rodiče a dar zdraví 2.3.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodi...

Pořad bohoslužeb v únoru 2013

1.2.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Václava Maluška 2.2.2013 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Hájkovy a Páčovy a dar zdraví celé rodin...

Pořad bohoslužeb v lednu 2013

1.1.2013 úterý Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti a za farníky 2.1.2013 středa Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů c...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2012

1.12.2012 sobota Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela , dar zdraví a duše v očistci 2.12.2012 neděle1. NEDĚLE...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2012

1.11.2012 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu 2.11.2012 pátek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.0...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2012

1.10.2012 pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.10.2012 úterý Památka svatých anděl...

Pořad bohoslužeb v září 2012

1.9.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Juráskovu, manžela, syna a duše v očistci 2.9.2012 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 3.9.2012 pondělí Památka sv. Ř...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2012

1.8.2012 středa Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, švagra, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví...

Pořad bohoslužeb v červenci 2012

1.7.2012 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  mše sv. nebude 2.7.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.7.2012 úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola...

Pořad bohoslužeb v červnu 2012

1.6.2012 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Páčovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví 2.6.2012 sobota Připomínka sv. Marcelina a P...

Pořad bohoslužeb v květnu 2012

1.5.2012 úterý Připomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude 2.5.2012 středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Miloše...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2012

1.4.2012 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 hZa farníky 2.4.2012 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za zemřelého Jana Vaňka, manželku, děti a duše v očistci 3.4.2012...

Pořad bohoslužeb v březnu 2012

1.3.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovu a rodinu z obou stran 2.3.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, rodiče, dar zdraví a duše v očistci...

Pořad bohoslužeb v únoru 2012

1.2.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2012 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, za je...

Pořad bohoslužeb v lednu 2012

1.1.2012 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 hZa farníky a dívky z farnosti 2.1.2012 pondělí Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů cír...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2011

1.12.2011 čtvrtek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Annu a Františka Žajdlíkovy, syna Mojmíra a vnuka Tomáše 2.12.2011 pátek ...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2011

1.11.2011 úterýSlavnost VŠECH SVATÝCH  18.00 h   Za zemřelého Josefa Kauce, jeho rodiče a duše v očistci 2.11.2011 středaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  15.00 h P...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2011

1.10.2011 sobotaPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve18.00 h Za zemřelou Annu a Františka Mazurkovy, zetě a živou i zemřelou rodinu 2.10.2011 neděle27. N...

Pořad bohoslužeb v září 2011

1.9.2011 čtvrtek  18.00 h Za těžce nemocnou osobu 2.9.2011 pátek 18.00 h Zahájení školního roku – svěcení aktovek 3.9.2011 sobotaPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a uči...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2011

1.8.2011 pondělíPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.8.2011 úterýPřipomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa...

Pořad bohoslužeb v červenci 2011

1.7.2011 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelou Marii Machalovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu 2.7.2011 sobotaPamátka Neposkvrněného Srdce Panny...