Pořad bohoslužeb v dubnu 2016

1.4.2016 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zamřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
2.4.2016 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
3.4.2016 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 hZa farníky
4.4.2016 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
5.4.2016 úterý Památka sv. Vincence Ferrerského, kněze   mše sv. nebude
6.4.2016 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.4.2016 čtvrtek Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran
8.4.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Těthala, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
9.4.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Křápka, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
10.4.2016 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
11.4.2016 pondělí Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jana a Marii Dominikovy a tři zemřelé syny
12.4.2016 úterý     mše sv. nebude
13.4.2016 středa Připomínka sv. Martina I., papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.4.2016 čtvrtek   18.00 h Prosba o pomoc a sílu při zvládání těžké nemoci, dar zdraví pro celou rodinu a poděkování Pánu Bohu za dary Ducha svatého
15.4.2016 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče a prarodiče Žajdlíkovy, za zemřelého zetě a dar zdraví
16.4.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a celou živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
17.4.2016 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
18.4.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.4.2016 úterý     mše sv. nebude
20.4.2016 středa   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Botkovu, duše v očistci a obrácení pohanů
21.4.2016 čtvrtek Připomínka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Miklíčkovu, manžela a dvoje rodiče
22.4.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého manžela, syna, dvoje rodiče a dar zdraví
23.4.2016 sobota Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Páčovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.4.2016 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
25.4.2016 pondělí Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.4.2016 úterý     mše sv. nebude
27.4.2016 středa   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
28.4.2016 čtvrtek Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
29.4.2016 pátek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelou Annu a Františka Mazurkovy, zetě, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
30.4.2016 sobota Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže 18.00 h Za zemřelého manžela Jana Kaňu, rodiče Kaňovy, Lopatovy a Boží ochranu pro celou rodinu