Pořad bohoslužeb a ohlášky


  1.5.2024 středaPřipomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.5.2024 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Antonii a Cyrila Křápkovy, jejich syna a dar zdraví pro celou rodinu
  3.5.2024 pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   mše sv. nebude
  4.5.2024 sobota     mše sv. nebude
  5.5.2024 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  6.5.2024 pondělíPamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
  7.5.2024 úterý     mše sv. nebude
  8.5.2024 středa Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 17.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.5.2024 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   mše sv. nebude
  10.5.2024 pátekPřipomínka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  11.5.2024 sobota     mše sv. nebude
  12.5.2024 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  13.5.2024 pondělíPřipomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za Josefa Zeleného a živou i zemřelou rodinu
  14.5.2024 úterý Svátek sv. Matěje, apoštola   mše sv. nebude
  15.5.2024 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.5.2024 čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  17.5.2024 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  18.5.2024 sobota Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  19.5.2024 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za farníky
  20.5.2024 pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.5.2024 úterý Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  22.5.2024 středaPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
  23.5.2024 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.00 h Za zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Bartoňkovu a živým dar zdraví
  24.5.2024 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Josefa Páčovy, zemřelé dva syny a duše v očistci
  25.5.2024 sobotaPřipomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny18.00 h Na úmysl dárce
  26.5.2024 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za prvokomunikanty
  27.5.2024 pondělí Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa18.00 h Na úmysl dárce
  28.5.2024 úterý     mše sv. nebude
  29.5.2024 středaPřipomínka sv. Pavla VI., papeže18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.5.2024 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu Botkovu
  31.5.2024 pátek Svátek Navštívení Panny Marie18.00 h Na úmysl dárce

Oznamy pro farnost 19.05.2024

Seslání Ducha svatého Po mši svaté tuto neděli jsou členové farní rady zváni na jednání v Pastoračním domě. Tuto neděli 19. května se koná pou...

Oznamy pro farnost 12.05.2024

7. neděle velikonoční Dnes po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V pátek pokračuje příprava dětí na první svat...

Oznamy pro farnost 28.04.2024

5. neděle velikonoční Nemocné tentokrát navštívím už ve čtvrtek 2. května. Po dobu mé dovolené se v pátek příprava dětí na první svaté přij...

Pořad bohoslužeb v červnu 2024

  1.6.2024 sobota Památka sv. Justina, mučedníka18.00 h Na úmysl dárce   2.6.2024 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky   3.6.2024 pondělíPamátka sv. Ka...

Oznamy pro farnost 21.04.2024

4. neděle velikonoční V pátek je pohřeb a nebude večerní mše svatá ani příprava dětí na první svaté přijímání....

Oznamy pro farnost 14.04.2024

3. neděle velikonoční V pátek pokračuje při večerní mši svaté příprava dětí na první svaté přijímání. Ze křtu Nikolase Drexlera bylo dar...

Oznamy pro farnost 07.04.2024

2. neděle velikonoční Od pondělí bude probíhat v celé arcidiecézi příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu a bude trvat do pátku 12.dubna. O...

Oznamy pro farnost 31.03.2024

Boží Hod Velikonoční V pátek pokračuje při večerní mši svaté příprava dětí na první svaté přijímání. V pátek navštívím nemocné. Své...

Oznamy pro farnost 24.03.2024

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE Tuto neděli se při mši svaté světí ratolesti. Tuto neděli se koná křížová cesta ve 14.oo hodin. Křížovou cestu maj...

Oznamy pro farnost 17.03.2024

5.neděle postní V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté pokračuje příprava dětí na první svaté přijí...

Oznamy pro farnost 10.03.2024

4.neděle postní V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté pokračuje příprava dětí na první svaté přijím...

Oznamy pro farnost 03.03.2024

3.neděle postní V neděli 3. března 2024 se v kostele při mši svaté v 9.oo hodin představí děti, které v naší farnosti přistoupí v tomto roce k prvn...

Oznamy pro farnost 24.02.2024

2.neděle postní V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Příští neděli 3. března 2024 budou představeny děti, které v n...

Pořad bohoslužeb v březnu 2024

  1.3.2024 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a duše v očistci   2.3.2024 sobota   18.00 h Za Antonína Turčina, manželku, syna, vnuka, zetě, dvoje zemřel...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2024

  1.4.2024 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu, zemřelé rodiče z obou stran a duše v očistci   2.4.2024 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKON...

Oznamy pro farnost 18.02.2024

1.neděle postní V pátek z důvodu prázdnin nebude mše svatá pro rodiny s dětmi. Výsledky voleb členů do farní pastorační rady jsou na vývěsce...

Oznamy pro farnost 11.02.2024

6.neděle v mezidobí Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se bude tuto středu udělovat popelec. V pátek bude mše svatá pro r...

Oznamy pro farnost 04.02.2024

5.neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi. Do rady ekonomické jmenuji pana ing.Romana Tuháčka, paní Ludmilu Dominikovu, pan...

Pořad bohoslužeb v únoru 2024

  1.2.2024 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou osobu   2.2.2024 pátekSvátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy, živou i zemřelou rodinu a dar...

Oznamy pro farnost 28.01.2024

4.neděle v mezidobí V letošním roce roznášelo požehnání a přání všeho dobrého do domovů našeho děkanátu 450 Tříkrálových skupinek. Do zap...

Oznamy pro farnost 21.01.2024

3.neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi. Tuto neděli 21. ledna se koná sbírka na Biblické dílo k neděli Božího slova....

Oznamy pro farnost 14.01.2024

2.neděle v mezidobí Srdečně vás všechny zveme na setkání ve farní kavárně tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě P.A.Šuránka. Těší se na vá...

Oznamy pro farnost 07.01.2024

Svátek Křtu Páně V pátek bude mše svatá pro rodiny s dětmi. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky a také všem, kteř...

Oznamy pro farnost 31.12.2023

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa Děkovná bohoslužba na konci občanského roku se koná v neděli 31. prosince v 17.oo hodin. Na tento týde...

Pořad bohoslužeb v lednu 2024

  1.1.2024 pondělí Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2024 úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů cír...

Oznamy pro farnost 24.12.2023

4.neděle adventní V neděli dopoledne mše svatá nebude. Mše svatá bude tuto neděli až ve 14.oo hodin s dětmi. V noci bude ve 22.oo hodin mše svat...

Oznamy pro farnost 17.12.2023

3.neděle adventní Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do celodenní adorace. Roráty budou ve středu v 6.45 hodin. Děti ať si vezmou lampičky....

Oznamy pro farnost 10.12.2023

2.neděle adventní Děkuji všem, kteří připravili Mikuláše dětem. Na pondělí 11. prosince připadá celodenní adorace farnosti Ostrožská Lhota....

Oznamy pro farnost 03.12.2023

1.neděle adventní Tuto neděli se přede mší svatou žehnají adventní věnce. Své adventní věnce můžete položit přede mší svatou k obětnímu stolu....

Oznamy pro farnost 26.11.2023

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. V sobotu na přání papeže Benedikta XVI. se slaví vig...

Oznamy pro farnost 19.11.2023

31.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na KŘESŤANSKÁ MEDIA. Př...

Oznamy pro farnost 11.11.2023

31.neděle v mezidobí V pátek nebude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Stojanovo gymnázium, Velehrad zve žáky základních škol a jeji...

Oznamy pro farnost 05.11.2023

31.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Všichni jste zváni na děkovnou bohoslužbu u příležitosti 41....

Oznamy pro farnost 29.10.2023

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA Tuto neděli oslavíme Výročí posvěcení našeho kostela. Na všechny věrné zemřelé (dušičky) vzpomeneme tut...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2023

  1.11.2023 středaSlavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu   2.11.2023 čtvrtek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za vš...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2023

  1.12.2023 pátek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu   2.12.2023 sob...

Oznamy pro farnost 22.10.2023

29.neděle v mezidobí Příští neděli oslavíme Výročí posvěcení kostela. Na všechny věrné zemřelé (dušičky) vzpomeneme v neděli 29.října v...

Oznamy pro farnost 15.10.2023

28.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. V neděli 22. října se koná sbírka na misie....

Oznamy pro farnost 08.10.2023

27.neděle v mezidobí Tuto neděli 8.října jsou všichni zváni ve 14.oo hodin na drakiádu, kterou na Svatém Antonínku pořádá Matice Svatoantonínská a hospic...

Oznamy pro farnost 01.10.2023

26.neděle v mezidobí V neděli 1. 10. jste po mši svaté všichni zváni do farní kavárny. Kromě kávy, čaje, a dobré buchty bude další program. Dozvíme...

Oznamy pro farnost 23.09.2023

25.neděle v mezidobí Mše svaté pro rodiče s dětmi budou až od října. Při sbírce na potřeby našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 232,-...

Oznamy pro farnost 17.09.2023

24.neděle v mezidobí Mše svaté pro rodiče s dětmi budou až od října. Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela....

Oznamy pro farnost 09.09.2023

23.neděle v mezidobí V pátek na večerní mši svaté ať se v kostele shromáždí všichni, kdo se přihlásili k svátosti biřmování, abychom si mohli domluvi...

Oznamy pro farnost 03.09.2023

22.neděle v mezidobí Ze svatby novomanželů Škorcových bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Při sbírce na potřeby našeho kostela se vybralo 19 ...

Oznamy pro farnost 27.08.2023

21.neděle v mezidobí Minulou neděli se vybralo na potřeby našeho kostela 19 655,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Na tento týden připa...

Pořad bohoslužeb v září 2023

  1.9.2023 pátek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví   2.9.2023 sobota   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Fojtíkovu a Hájkovu   3.9.2023 neděle 22. NEDĚ...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2023

  1.10.2023 neděle 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky   2.10.2023 pondělí Památka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka...

Oznamy pro farnost 20.08.2023

20.neděle v mezidobí Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Škore...

Oznamy pro farnost 13.08.2023

19.neděle v mezidobí Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Škore...

Oznamy pro farnost 06.08.2023

18.neděle v mezidobí Svátostné manželství uzavřou dne 26. srpna 2023 v kostele svatého Jakuba Staršího při mši svaté v 11.oo hodin snoubenci Marek Ško...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2023

  1.8.2023 úterýPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude   2.8.2023 středa Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, připomínka sv. P...

Oznamy pro farnost 30.07.2023

17.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit....

Oznamy pro farnost 23.07.2023

Slavnost patrona kostela SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO Tuto neděli slaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího. Padesátníci darovali na potře...

Oznamy pro farnost 16.07.2023

15.neděle v mezidobí Tuto neděli odpoledne při mši svaté v 15.oo hodin v kapli svatého Antonína se bude udělovat pomazání nemocných. Příští n...

Oznamy pro farnost 09.07.2023

14.neděle v mezidobí Přihlášky do vyučování náboženství na Základní škole v Ostrožské Lhotě na příští školní rok 2023/2024 odevzdávejte duchov...

Oznamy pro farnost 02.07.2023

13.neděle v mezidobí Tuto neděli 2. července se koná pouť ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla a Třetího řádu františkánského v kapli svatého Antoní...

Pořad bohoslužeb v červenci 2023

  1.7.2023 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Turčinovu, manžela, syna, vnuka, zetě, dvoje zemřelé rodiče, duše v očistci, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví   2.7.2023...

Oznamy pro farnost 25.06.2023

12.neděle v mezidobí Příští neděli 2. července se koná pouť ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla a Třetího řádu františkánského v kapli svatého A...

Oznamy pro farnost 18.06.2023

11.neděle v mezidobí V neděli 18. června se koná hlavní pouť ke cti svatého Antonína. Mše svaté v kapli budou v 8.00 + 9.00 + 10.30 hodin. V našem...

Oznamy pro farnost 11.06.2023

10.neděle v mezidobí V úterý 13.května se koná pouť v kapli svatého Antonína. Po mši svaté v 17.oo hodin budou v kapli požehnány varhany. V p...

Oznamy pro farnost 04.06.2023

Slavnost Nejsvětější Trojice Tuto neděli 4.června se koná v kapli Svatého Antonína pouť Matice svatoantonínské v 15.oo hodin a valná hromada členů Mat...

Pořad bohoslužeb v červnu 2023

  1.6.2023 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.6.2023 pátek Připomínka sv. Marcelina a Pet...

Oznamy pro farnost 28.05.2023

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Ve středu bude po večerní mši svaté poslední májová pobožnost. Na tento pátek připadá první pátek v měsíci....

Oznamy pro farnost 21.05.2023

7.neděle velikonoční Ve čtvrtek 25. května se od 17 hodin budou v Pastoračním domě plést věnce na výzdobu kostela. Kdo umíte plést věnce, prosím, přij...

Oznamy pro farnost 14.05.2023

6.neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Pokračuje další příprava dětí na první svaté přijímání....

Oznamy pro farnost 07.05.2023

5.neděle velikonoční V kapli Svatého Antonína bude tuto neděli mše svatá za členy a členky ČČK a za dar zdraví. Odjezd od kostela ve 14.3o hodin....

Oznamy pro farnost 30.04.2023

4.neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit....

Pořad bohoslužeb v květnu 2023

  1.5.2023 pondělí Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Macha a celou živou i zemřelou rodinu   2.5.2023 úterýPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele...

Oznamy pro farnost 23.04.2023

3.neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při ní pokračuje další příprava dětí na první svaté přijím...

Oznamy pro farnost 16.04.2023

2.neděle velikonoční Ve sbírce na platy kněží minulou neděli se vybralo 29 573,- Kč. V postní almužně bylo darováno 8 770,- Kč. Na Boží hrob v...

Oznamy pro farnost 09.04.2023

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Dnes se koná na Boží Hod velikonoční sbírka na platy kněží. Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žeh...

Oznamy pro farnost 02.04.2023

Neděle Květná (Pašijová) Na Květnou neděli se při mši svaté žehnají ratolesti. Dnes ve 14.oo hodin se koná křížová cesta. Poslední kří...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2023

  1.4.2023 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Dobřeckého, za živou i zemřelou rodinu Dobřeckou a Pospíšilovu   2.4.2023 neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 9.00 h...

Oznamy pro farnost 26.03.2023

5.postní neděle V pátek při večerní mši svaté pokračuje příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. V době postní se konají každou ned...

Oznamy pro farnost 19.03.2023

4.postní neděle V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děti jdoucí k prvnímu svatému přijímání budou mít další příprav...

Oznamy pro farnost 12.03.2023

3.postní neděle V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děti jdoucí k prvnímu svatému přijímání budou mít přípravu při té...

Oznamy pro farnost 05.03.2023

2.postní neděle Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni na farní kavárnu do Pastoračního domu. V pátek bude večerní mše svatá věnována ro...

Oznamy pro farnost 26.02.2023

1.postní neděle Tuto neděli se při mši svaté představí farnosti děti přistupující letos k prvnímu svatému přijímání. Na tento týden připad...

Pořad bohoslužeb v březnu 2023

  1.3.2023 středa   18.00 h Na úmysl dárce   2.3.2023 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.3.2023 pátek   18.00 h Za Josefa Turč...

Oznamy pro farnost 19.02.2023

7.neděle v mezidobí Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu. Ve středu při mši svaté se bude udělovat popelec....

Oznamy pro farnost 12.02.2023

6.neděle v mezidobí V pátek mše svatá pro rodiny s dětmi vzhledem k prázdninám nebude. Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 14 .ú...

Oznamy pro farnost 05.02.2023

5.neděle v mezidobí V pátek jste všichni zváni na mši svatou pro rodiny s dětmi. Přijměte pozvání na studentskou mši svatou v pátek 10. února v...

Pořad bohoslužeb v únoru 2023

  1.2.2023 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Matuštíka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví   2.2.2023 čtvrtek SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU18.00 h Na úmysl...

Oznamy pro farnost 29.01.2023

4.neděle v mezidobí Ve čtvrtek se při mši svaté budou žehnat hromniční svíce. Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navšt...

Oznamy pro farnost 22.01.2023

3.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná sbírka na biblické dílo. V pátek jste všichni zváni na mši svatou pro rodiny s dětmi. Z benef...

Oznamy pro farnost 15.01.2023

2.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná „dveřní sbírka“ na podporu celosvětového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Z této sbírk...

Oznamy pro farnost 8.1.2023

Svátek Křtu Páně V neděli 15.ledna se koná sbírka na celosvětové setkání mládeže s papežem v Lisabonu. V pátek bude mše svatá pro rodiny s dě...

Oznamy pro farnost 01.01.2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie Vánoční sbírka na potřeby kostela vynesla 41 239,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Na tento...

Oznamy pro farnost 25.12.2022

Slavnost Narození Páně Chtěl bych poděkovat všem, kteří letošní Vánoce v našem kostele připravovali, úklidem kostela, vánoční výzdobou, pří...

Pořad bohoslužeb v lednu 2023

  1.1.2023 neděle Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2023 pondělíPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů cír...

Oznamy pro farnost 18.12.2022

3.neděle adventní V pondělí ráno v 6.45 hodin jste všichni zváni na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká sníd...

Oznamy pro farnost 11.12.2022

3.neděle adventní Tuto neděli se koná v naší farnosti ADORAČNÍ DEN. Celodenní ADORACE začne výstavem Nejsvětější Svátosti po mši svaté...

Oznamy pro farnost 04.12.2022

2.neděle adventní V pondělí ráno v 6.45 hodin jste všichni zváni na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká sn...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2022

  1.12.2022 čtvrtek  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu Hyrákovu   2.12.2022 pátek První pátek v měsíci ...

Oznamy pro farnost 27.11.2022

1.neděle adventní Při sbírce na potřeby kostela minulou neděli se vybralo16 582,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Žehnání adventních...

Oznamy pro farnost 20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista Krále Tuto neděli na slavnost Ježíše Krista Krále se po mši svaté koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšov...

Oznamy pro farnost 13.11.2022

33.neděle mezidobí Ze sbírky na CHARITU minulou neděli bylo odesláno 9 030,- korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať Od 13. do 22. listopadu p...

Oznamy pro farnost od 28.10.2022

 pátek 28.10.2022 MODLITBA RŮŽENCE17.30 h neděle30.10.2022MŠE SVATÁ 10.30 h P. Karel ŠENK pondělí31.10.2022MODLITBA RŮŽENCE17.30 h úterý01.11.2022SVÁTOST...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2022

  1.11.2022 úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Na úmysl dárce   2.11.2022 středaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Na úmysl dárce   3.11.2022 čt...

Oznamy pro farnost 16.10.2022

29.neděle mezidobí Matice svatoantonínská zve nejen DĚTI a MLÁDEŽ na SVATÝ ANTONÍNEK, kde se bude 22. 10. 2022 od 15.00 konat SPOLEČNÁ MODLITBA R...

Oznamy pro farnost 9.10.2022

28.neděle mezidobí V úterý 11. října 2022 duchovní správce zve všechny členy na setkání farní rady v Pastoračním domě na 18.3o hodin. Ř...

Oznamy pro farnost 2.10.2022

27.neděle mezidobí POZOR!!!! ZMĚNY BUDOU VYHLÁŠENÉ MÍSTNÍM ROZHLASEM!!!! Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek nav...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2022

  1.10.2022 sobotaPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18.00 h Na poděkování za 60 let společného života a živou i zemřelou rodinu   2.10.2022 neděle27. NEDĚLE V MEZID...

Oznamy pro farnost 11.9.2022

26.neděle mezidobí V sobotu 1. října 2022 uzavřou ve farním kostele v Hluku svátostné manželství snoubenci Václav Těthal a Klára Štajnochová, bydlišt...

Oznamy pro farnost 11.9.2022

24.neděle mezidobí V sobotu 17. září 2022 budou v našem kostele při mši svaté v 10.3o hodin sezdáni snoubenci Kamil Ježek a Sylvie Vaštíková. Snouben...

Oznamy pro farnost 4.9.2022

23.neděle mezidobí Tuto neděli jste všichni zváni po mši svaté na farní kavárnu. V sobotu 17. září 2022 budou v našem kostele při mši svaté v 10...

Pořad bohoslužeb v září 2022

  1.9.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce   2.9.2022 pátek     mše sv. nebude   3.9.2022 sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18....

Oznamy pro farnost 28.8.2022

22.neděle mezidobí V cukrárně si opět můžete zakoupit stravenky na oběd při Děkovné pouti zítra na Antonínku 28. 8. Cena 120 Kč. Tuto neděli s...

Oznamy pro farnost 21.8.2022

21.neděle mezidobí V cukrárně si opět můžete zakoupit stravenky na oběd při Děkovné pouti na Antonínku 28. 8. Cena 120 Kč. Příští neděli se k...

Oznamy pro farnost 14.8.2022

20.neděle mezidobí Na pondělí 15. srpna připadá doporučený svátek NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Věřícím se doporučuje tohoto dne se účastnit mše svaté...

Oznamy pro farnost 7.8.2022

19.neděle mezidobí Město Hradec Králové bude hostit od 9. srpna do 14. srpna křesťanskou mládež na Celostátním setkání mládeže. Setkání je určeno p...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2022

  1.8.2022 pondělíPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, manžela, zetě a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodin...

Oznamy pro farnost 31.7.2022

18.neděle mezidobí Při sbírce na potřeby našeho kostela minulou neděli se vybralo 35 405,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Ve franti...

Oznamy pro farnost 24.7.2022

17.neděle mezidobí V neděli 24. července 2022 při mši svaté v 9.oo hodin slaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího. Na potřeby ko...

Oznamy pro farnost 18.7.2022

Tuto neděli odpoledne při mši svaté v 15.00 hodin v kapli svatého Antonína se bude udělovat pomazání nemocných. Příští neděli 24. července 2022 při mši svaté v 9.00 hodin os...

Oznamy pro farnost 3.7.2022

14.neděle mezidobí O prázdninách mše svaté pro rodiče s dětmi nebudou. Tuto neděli jako pouť probíhá duchovní obnova Duše Slovácka na Svatém An...

Oznamy pro farnost 26.6.2022

13.neděle mezidobí Večerní mše svatá věnovaná rodinám s dětmi bude tentokrát již ve čtvrtek na ukončení školního roku. O prázdninách mše svaté p...

Pořad bohoslužeb v červenci 2022

  1.7.2022 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.7.2022 sobota   18.00 h Na úmysl dárce   3.7.2022 neděle 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h...

Oznamy pro farnost 19.6.2022

12.neděle mezidobí Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína hlavní pouť. V Ostrožské Lhotě mše svatá nebude. Pro nedostatek zájemců v uplynul...

Oznamy pro farnost 12.6.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice V pondělí se koná na Antonínku domácí pouť. Poutní mše svatá začíná již v 17.oo hodin. V Ostrožské Lhotě mše sv...

Oznamy pro farnost 5.6.2022

Slavnost Seslání Ducha svatého V neděli 5. června při mši svaté přistoupí několik dětí z naší farnosti poprvé k svatému přijímání. Tuto n...

Pořad bohoslužeb v červnu 2022

  1.6.2022 středa Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a dar zdraví pro živou rodinu   2.6.2022 čtvrtek Připomínka sv. Marcelina a...

Oznamy pro farnost 29.5.2022

7. neděle velikonoční Tuto neděli si připomínáme 120. výročí narození služebníka Božího P.Antonína Šuránka. Po mši svaté kolem 10.oo hodin se odeber...

Oznamy pro farnost 22.5.2022

6. neděle velikonoční V neděli 22. května jste všichni zváni na pouť rodin, která se koná na Antonínku. Čeká vás spousta zábavy i zajímavých aktivit. Z...

Oznamy pro farnost 15.5.2022

5. neděle velikonoční Tuto neděli 15. května 2022 bude mše svatá v kapli Svatého Antonína v 15.3o hodin sloužena za živé a zemřelé členky a členy Čes...

Oznamy pro farnost 8.5.2022

4. neděle velikonoční V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání. V měsíci květnu se po večerní m...

Oznamy pro farnost 1.5.2022

3. neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit....

Pořad bohoslužeb v květnu 2022

  1.5.2022 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky   2.5.2022 pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce   3.5.2022 úter...

Oznamy pro farnost 24.4.2022

2. neděle velikonoční Při sbírce na platy kněží minulou neděli bylo vybráno a odesláno na arcibiskupství do Olomouce 34 897,- Kč. Z darů na Boží Hro...

Oznamy pro farnost 17.4.2022

Neděle ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na platy kněží. Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnaj...

Oznamy pro farnost 10.4.2022

6. neděle postní (neděle KVĚTNÁ) V neděli ve 14.oo hodin se koná křížová cesta. Poslední křížová cesta bude v 15.oo hodin na Velký pátek....

Oznamy pro farnost 3.4.2022

5.neděle postní Každou neděli v postní době ve 14.oo hodin se koná křížová cesta. Tuto neděli ji povedou děti. Ve středu jste zváni po mši sva...

Oznamy pro farnost 27.3.2022

4.neděle postní Každou neděli v postní době ve 14.oo hodin se koná křížová cesta. Příští neděli bude dětská křížová cesta za doprovodu dětské...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2022

  1.4.2022 pátek   18.00 h Za zemřelou rodinu Pálkovu   2.4.2022 sobotaPřipomínka sv. Františka Pauly, poustevníka 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, rodinu Vlkovu a Trnovu...

Oznamy pro farnost 20.3.2022

3.neděle postní Poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli do sbírky minulou neděli na podporu pastorace mládeže a celostátního setkání mladýc...

Oznamy pro farnost 13.3.2022

2.neděle postní Děkuji vám všem, kteří jste přispěli do sbírky haléř svatého Petra minulou neděli. Bylo odesláno 10 856,- Kč. Tuto neděli se...

Oznamy pro farnost 6.3.2022

1.neděle postní Děkuji vám všem, kteří se nějak angažujete do humanitární pomoci pro Ukrajinu. Také děkuji za vaše dary do sbírky minulou neděli. Na...

Oznamy pro farnost 27.2.2022

8.neděle v mezidobí Tuto neděli 27. února při mši svaté se představí děti, které mají přistoupit letos poprvé ke svaté zpovědi a k svatému přijímá...

Pořad bohoslužeb v březnu 2022

  1.3.2022 úterý     mše sv. nebude   2.3.2022 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za zemřelé Ladislava a Marii Žajdlíkovy, dvoje rodiče a dar zdraví   3.3.20...

Oznamy pro farnost 20.2.2022

6.neděle v mezidobí V pondělí jste všichni zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi. Prosím členy farní rady, aby se v úterý 22. února sešli v 1...

Oznamy pro farnost 13.2.2022

6.neděle v mezidobí V pondělí jste všichni zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela....

Oznamy pro farnost 6.2.2022

5.neděle v mezidobí V pondělí nebude mše svatá pro rodiče s dětmi....

Oznamy pro farnost 30.1.2022

4.neděle v mezidobí Nedělní sbírka na BIBLICKÉ DÍLO přinesla 7 437,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. V pondělí bude večerní m...

Pořad bohoslužeb v únoru 2022

  1.2.2022 úterý   15.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Maluškové   2.2.2022 středa SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU18.00 h Za Anežku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodi...

Oznamy pro farnost 23.1.2022

3.neděle v mezidobí Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František za NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Nedělní sbírka bude odeslána na BIBLICKÉ...

Oznamy pro farnost 16.1.2022

2.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež. Děkujeme malým koledníčkům, vedoucím sku...

Oznamy pro farnost 9.1.2022

Svátek Křtu Páně Včera za veliké účasti dětí proběhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V pondělí zveme rodiny s ...

Oznamy pro farnost 26.12.2021

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Na Boží Hod Vánoční se koná sbírka na potřeby našeho kostela. Z důvodu epidemických opatření se v...

Pořad bohoslužeb v lednu 2022

  1.1.2022 sobota Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2022 neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky   3.1.2022 pondělí Nejsvě...

Oznamy pro farnost 19.12.2021

4.neděle adventní Tento týden budou roráty ve středu a ve čtvrtek ráno v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky. Na Boží Hod vánoční se ko...

Oznamy pro farnost 12.12.2021

3.neděle adventní Mše svatá bude tuto neděli 12. 12. 2021 jako obvykle v 9.oo hodin Další bohoslužby budou ohlášeny podle uschopnění duchovního...

UPOZORNĚNÍ

Od pondělí 13. prosince 2021 do středy 15. prosince 2021 NEBUDE v Ostrožské Lhotě mše svatá. Pořad bohoslužeb na prosinec 2021 najdete zde...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2021

  1.12.2021 středa Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče   2.12.2021 čtvrtek   18.00 h...

Oznamy pro farnost 5.12.2021

2.neděle adventní V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež. Ve středu je SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BE...

Oznamy pro farnost 28.11.2021

1.neděle adventní Žehnání adventních věnců proběhne tuto neděli přede mší svatou. V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především r...

Oznamy pro farnost 21.11.2021

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především s dětmi a mládež. Chtěl bych poděkovat všem štědrým dárcům...

Oznamy pro farnost 14.11.2021

33.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se zapojil...

Oznamy pro farnost 07.11.2021

32.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou především rodiny s dětmi a mládež. V úterý 9. listopadu 2021 v 16.00 hodin...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2021

  1.11.2021 pondělíSlavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.11.2021 úterýVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zem...

Oznamy pro farnost 31.10.2021

31.neděle v mezidobí V neděli odpoledne 31.10. ve 14.oo hodin se v kostele koná dušičková pobožnost, kterou zakončíme na hřbitově u kněžských hrobů....

Oznamy pro farnost 24.10.2021

29.neděle v mezidobí Velké poděkování patří aktérům farního dne. V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež....

Oznamy pro farnost 17.10.2021

29.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná farní den, který začne mší svatou. Program farního dne najdete na vývěsce v předsíni kostela. Tuto...

Oznamy pro farnost 03.10.2021

27.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež. Chlapi, kteří mají zájem, jsou srdečně zváni na...

Oznamy pro farnost 26.09.2021

26.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež. Na tento týden připadá první pátek v měsíci....

Oznamy pro farnost 19.09.2021

25.neděle v mezidobí V pondělí v 18.oo hodin zveme na mši svatou rodiny s dětmi a mládež. Tuto neděli 19. září se koná sbírka na opravy naše...

Oznamy pro farnost 12.09.2021

24.neděle v mezidobí Ze svatby Stanislava Macha a Kristýny Hyrákové bylo darováno na potřeby kostela 4 500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. V pon...

Oznamy pro farnost 05.09.2021

23.neděle v mezidobí Ze svatby Romana Macha a Petry Tuháčkové bylo darováno na potřeby kostela 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. Tuto neděli...

Pořad bohoslužeb v září 2021

  1.9.2021 středa   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní   2.9.2021 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.9.2021 pátekPam...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2021

  1.10.2021 pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu   2.10.2021 sobotaPamátka svatých andělů...

Oznamy pro farnost 29.08.2021

22.neděle v mezidobí V pondělí 30. srpna 2021 při mši svaté v 18.oo hodin požehnám dětem školní brašny a aktovky. Zároveň zveme všechny rodiče s ...

Oznamy pro farnost 22.08.2021

21.neděle v mezidobí V pondělí 30. srpna 2021 při mši svaté v 18.oo hodin požehnám dětem školní brašny a aktovky. Zároveň zvu všechny děti školou...

Oznamy pro farnost 01.08.2021

18.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit. R...

Oznamy pro farnost 08.08.2021

19.neděle v mezidobí V sobotu 21. srpna 2021 přijmou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin svátost manželství snoubenci Roman Mach a Petra Tuháčko...

Oznamy pro farnost 15.08.2021

20.neděle v mezidobí V sobotu 21. srpna 2021 přijmou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin svátost manželství snoubenci Roman Mach a Petra Tuháčko...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2021

  1.8.2021 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky   2.8.2021 pondělíPřipomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připo...

Oznamy pro farnost 25.07.2021

Slavnost svatého Jakuba Staršího – patrona našeho kostela 25.7.2021 Tuto neděli 25. července, při...

Oznamy pro farnost 11.07.2021

15.neděle v mezidobí Sbírka na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou na Jižní Moravě minulou neděli vynesla 55 204,- Kč. Všem dárcům jménem obd...

Oznamy pro farnost 18.07.2021

16.neděle v mezidobí Příští neděli 25. července oslavíme našeho patrona kostela svatého Jakuba při mši svaté v 9.oo hodin. V neděli 25. červe...

Oznamy pro farnost 03.07.2021

14.neděle v mezidobí V sobotu 10. července 2021 při mši svaté v 11.oo hodin, budou v našem kostele sezdáni snoubenci Martin Mach a Silvie Pavlasová....

Pořad bohoslužeb v červenci 2021

  1.7.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu   2.7.2021 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Anton...

Oznamy pro farnost 27.06.2021

13.neděle v mezidobí Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne....

Oznamy pro farnost 20.06.2021

12.neděle v mezidobí V pátek bude poslední večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. O prázdninách mše pro děti nebudou. V kostele a v př...

Oznamy pro farnost 13.6.2021

11.neděle v mezidobí Ve čtvrtek 17. června se od 17 hodin budou v Pastoračním domě plést věnce na výzdobu kostela. Při večerní mši svaté v pá...

Oznamy pro farnost 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme tuto neděli adorací po mši svaté. V pátek se koná smírná pobožnost před vystavenou N...

Oznamy pro farnost 30.5.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlási...

Pořad bohoslužeb v červnu 2021

  1.6.2021 úterý Památka sv. Justina, mučedníka   mše sv. nebude   2.6.2021 středa Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína...

Oznamy pro farnost 23.05.2021

Slavnost Seslání Ducha svatého V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne další příprava na první...

Oznamy pro farnost 16.05.2021

7.neděle velikonoční Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin. V sobotu...

Oznamy pro farnost 09.05.2021

6.neděle velikonoční Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek 14. května při večerní mši svaté v 18.oo hodin....

Oznamy pro farnost 02.05.2021

5.neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne....

Pořad bohoslužeb v květnu 2021

  1.5.2021 sobota Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bílka, ochranu Panny Marie a celou živou i zemřelou rodinu   2.5.2021 neděle5. NEDĚLE VELIKON...

Oznamy pro farnost 25.04.2021

4.neděle velikonoční Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin. V měsíci k...

Oznamy pro farnost 18.04.2021

3.neděle velikonoční Další příprava dětí na první svaté přijímání proběhne tento pátek při večerní mši svaté v 18.oo hodin. V sobotu 2...

Oznamy pro farnost 11.04.2021

2.neděle velikonoční Při sbírce na Boží Hrob v Jeruzalémě se vybralo 2 070,- Kč. Na bohoslovce na Boží Hod velikonoční se vybralo 12 635,- Kč....

Oznamy pro farnost 04.04.2021

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Další příprava dětí na první svaté přijímání bude probíhat tento pátek 9. dubna 2021 při večerní mši svaté v 18.o...

OZNÁMENÍ

MILÍ FARNÍCI, Z DŮVODU NE ŠŤASTNÝCH LEČ DŮLEŽITÝCH PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY POVAŽUJI ZA NUTNÉ DODRŽOVAT OMEZENÍ ÚČASTI PŘI SLOUŽENÍ BOHOSLU...

Oznamy pro farnost 28.03.2021

Květná neděle Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti. V postní době se koná křížová cesta v neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2021

  1.4.2021 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.4.2021 pátek VELKÝ PÁTEK 15.00 h Křížová cesta 18.00 h OBŘADY VELK...

Oznamy pro farnost 21.03.2021

5. neděle postní V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu děti. Další přípr...

Oznamy pro farnost 14.03.2021

4. neděle postní Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smířen...

Oznamy pro farnost 07.03.2021

3. neděle postní Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smířen...

Oznamy pro farnost 28.02.2021

2. neděle postní Sbírka na „haléř svatého Petra“ minulou neděli přinesla 7 915,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. I letos je...

Pořad bohoslužeb v březnu 2021

  1.3.2021 pondělí   18.00 h Za ochranu života od početí do přirozené smrti a děti zemřelé před narozením   2.3.2021 úterý     mše sv. nebude   3.3.2021...

Oznamy pro farnost 21.02.2021

1. neděle postní Při sbírce na opravu kostela se vybralo minulou neděli 13 435,- Kč. Tuto neděli se koná sbírka na „haléř svatého Petra“....

Oznamy pro farnost 14.02.2021

6.neděle v mezidobí Ve středu začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec. Pa...

Oznamy pro farnost 07.02.2021

5.neděle v mezidobí Všechny Vás srdečně zdravím a děkuji za uskutečnění Tříkrálové sbírky ve Vaší obci. Že jste to nevzdali a že i přes zákaz tr...

Pořad bohoslužeb v únoru 2021

  1.2.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelého Gustava Vallo, rodiče a duše v očistci   2.2.2021 úterý SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 18.00 hNa úmysl dárce   3.2.2021...

Oznamy pro farnost 31.01.2021

4.neděle v mezidobí V úterý se při mši svaté žehnají svíce – hromničky a koná se průvod. Ve středu na svatého Blažeje se udílí „svatobl...

Oznamy pro farnost 24.01.2021

3.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná sbírka na biblický apoštolát. Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením ne...

Oznamy pro farnost 17.01.2021

2.neděle v mezidobí Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božíh...

Oznamy pro farnost 10.01.2021

Svátek Křtu Páně Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smířen...

Oznamy pro farnost 03.01.2021

2.neděle po Narození Páně Ve středu se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla. V pátek navštívím n...

Příležitost přistoupit ke sv. přijímání

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů boh...

Mše sv., příležitost ke sv. přijímání a otevření kostela

Milí farníci, vzhledem k tomu, že 25. 12. je povinný zasvěcený svátek, máme možnost zúčastnit se mše svaté v 9.00, nebo v 10.00 vždy do povoleného počtu účastníků. Vyu...

Pořad bohoslužeb v lednu 2021

  1.1.2021 pátek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2021 sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve...

Oznamy pro farnost 27.12.2020

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. I. zakazuje...

Oznamy pro farnost 20.12.2020

4.neděle adventní Podle usnesení Vlády ČR se snižuje povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela. Každý účastník j...

Pravidla pro bohoslužby od 18.12.2020

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od pátku 18. prosince 2020 zde...

Oznamy pro farnost 13.12.2020

3.neděle adventní Rozdělte si svoji účast na mši svaté mezi sobotu a neděli tak, abychom nepřekračovali limity stanovené vládním nařízením....

Oznamy pro farnost 05.11.2020

2.neděle adventní V pátek 11.prosince připadá na naši farnost celodenní adorace. Program celodenní adorace: 9:00 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 1...

Nová pravidla od 3.prosince 2020

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020 zde...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2020

1.12.2020 úterý  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   mše sv. nebude 2.12.2020 středa   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka  ...

Oznamy pro farnost 29.11.2020

1.neděle adventní Tuto sobotu po mši svaté si přineste adventní věnce na posvěcení. Děkuji všem, kteří přispějí zakoupením adventního věnce na pot...

Oznamy pro farnost 22.11.2020

34.neděle v mezidobí Zatím platí opatření ministerstva zdravotnictví o nouzovém stavu. Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb...

Oznamy pro farnost 17.11.2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze 16. listopadu 2020 je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. Toto nařízení vlády (p...

Oznamy pro farnost 15.11.2020

33.neděle v mezidobí Zatím platí opatření ministerstva zdravotnictví v nouzovém stavu. Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb...

Oznamy pro farnost 8.11.2020

32.neděle v mezidobí Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet, jak to v této slo...

Oznamy pro farnost 1.11.2020

Slavnost VŠECH SVATÝCH Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet. V součas...

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslu...

Oznamy pro farnost 25.10.2020

30.neděle v mezidobí Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet, jak to v této...

Oznamy pro farnost 18.10.2020

29.neděle v mezidobí V pátek nebude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Tuto neděli je den modliteb za misie. Misijní sbírka se vš...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2020

  1.11.2020 neděle Slavnost VŠECH SVATÝCH mše sv. nebude 2.11.2020 pondělíVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše sv. nebude 3.11.2020 úterý Připomínka s...

Oznamy pro farnost 11.10.2020

28.neděle v mezidobí V pátek nebude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Sbírka na misijní úmysly se prozatím odkládá....

Oznamy pro farnost 4.10.2020

27.neděle v mezidobí Při sbírce na Svatou zemi a Boží hrob minulou neděli se vybralo 7 636 korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. V p...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2020

  1.10.2020 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18.00 h Za zemřelou Boženu Kotačkovu, sourozence a zemřelé rodiče   2.10.2020 pátek Památka svatých andělů...

Oznamy pro farnost 27.9.2020

26.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy kostela a fary minulou neděli se vybralo 18 084 korun. Marie a Ludmily darovaly 8 400 korun. Všem dárcům upřím...

Oznamy pro farnost 20.9.2020

25.neděle v mezidobí Vyučování náboženství na základní škole začíná tento týden. Příští neděli 27.září se koná sbírka na Svatou...

Oznamy pro farnost 13.9.2020

24.neděle v mezidobí Vyučování náboženství: Ing. JARMILA Bezděková PÁTEK   Ve 12.00 - 12.45 1. + 2. TŘÍDA Ve 13...

Oznamy pro farnost 6.9.2020

23.neděle v mezidobí Tuto neděli 6. září po mši svaté jste všichni opět zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V příštím školním r...

Oznamy pro farnost 30.8.2020

22.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek budu navštěvovat nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mn...

Oznamy pro farnost 23.8.2020

21.neděle v mezidobí Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli vynesla 16 463,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Prosím, aby s...

Pořad bohoslužeb v září 2020

1.9.2020 úterý     mše sv. nebude 2.9.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.9.2020 čtvrtekPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a...

Oznamy pro farnost 16.8.2020

20.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. Po dobu mé nepřítomnosti se v případě potřeby můžete obráti...

Oznamy pro farnost 9.8.2020

19.neděle v mezidobí Ze svatby novomanželů Pešíkových bylo darováno na potřeby kostela 2 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. V měsíci srpnu...

Oznamy pro farnost 2.8.2020

18.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakris...

Oznamy pro farnost 26.7.2020

17.neděle v mezidobí V neděli 26.července, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Starší...

Oznamy pro farnost 19.7.2020

16.neděle v mezidobí Příští neděli 26.července, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba...

Oznamy pro farnost 12.7.2020

15.neděle v mezidobí Chtěl bych i já poděkovat všem, kteří jste jakýmkoli způsobem se zapojili do přípravy primice novokněze P.Vojtěcha Radocha nebo při...

Oznamy pro farnost 5.7.2020

Slavnost sv.Cyrila a sv.Metoděje V PONDĚLÍ 6. ČERVENCE 2020 NA POUTNÍM MÍSTĚ U SVATÉHO ANTONÍNA SE V 15.OO HODIN KONÁ PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ NAŠEHO RODÁ...

Pořad bohoslužeb v červenci 2020

1.7.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.7.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Petra a Pavla Žajdlíkovy, zemřelé rodiče a Boží ochr...

Oznamy pro farnost 28.6.2020

13.neděle v mezidobí Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2020

  1.8.2020 sobotaPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví 2.8....

Oznamy pro farnost 21.6.2020

12.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Zítra při mši svaté v 9.oo hodin přistoupí některé děti...

Oznamy pro farnost 14.6.2020

11.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne poslední příprava na první sva...

Oznamy pro farnost 7.6.2020

Slavnost Nejsvětější Trojice V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne další příprava na první...

Pořad bohoslužeb v červnu 2020

  1.6.2020 pondělí Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.6.2020 úterý Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků   mše sv....

Oznamy pro farnost 31.5.2020

Seslání Ducha svatého V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne další příprava na první svat...

Oznamy pro farnost 24.5.2020

7.neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne další příprava na první svaté p...

Oznamy pro farnost 17.5.2020

6.neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne příprava na první svaté přijímán...

Oznamy pro farnost 10.5.2020

5.neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při této mši svaté proběhne příprava na první svaté přijím...

Oznamy pro farnost 3.5.2020

4.neděle velikonoční V pátek zatím nebude večerní mše svatá pro rodiče s dětmi. V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májo...

Oznamy pro farnost 26.4.2020

3.neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v...

Pořad bohoslužeb v květnu 2020

  1.5.2020 pátek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl dárce   2.5.2020 sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu...

Oznamy pro farnost 5.4.2020

Květná (Pašijová) neděle Milí věřící naší farnosti! Jistě vás zajímá, jak tomu bude s bohoslužbami ve Svatém týdnu a o Velikonocích. Proto...

Oznamy pro farnost 22.3.2020

4. neděle postní V našem kostele až do odvolání bohoslužby nebudou. Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehl...

Oznamy pro farnost 15.3.2020 a list arcibiskupa

3. neděle postní Dětská mše svatá tento pátek nebude. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v našem státě tuto neděli v kostele žá...

Pořad bohoslužeb od 13. 3. do 15. 3. 2020

S přihlédnutím na závazné rozhodnutí vlády ČR a s ohledem na prevenci šíření infekční nákazy se upravují bohoslužby následovně: V pátek 13. března bude mše svatá od...

Oznamy pro farnost 8.3.2020

2. neděle postní V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Srdečně zveme všechny farníky na křížovou cestu. V postn...

Pořad bohoslužeb v březnu 2020

  1.3.2020 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky 14.00 h Křížová cesta   2.3.2020 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka  ...

Oznamy pro farnost 1.3.2020

1. neděle postní Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sa...

Oznamy pro farnost 23.2.2020

7.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Tuto neděli 23.února se představí farnosti děti, které leto...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2020

  1.4.2020 středa   mše sv. nebude   2.4.2020 čtvrtek Připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka mše sv. nebude   3.4.2020 pátek   mše sv. nebude...

Oznamy pro farnost 16.2.2020

6.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Příští neděli 23.února se představí farnosti děti,...

Oznamy pro farnost 9.2.2020

5.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Letos je tomu 350 let, co byla poprvé na Svatém Antonínku slou...

Oznamy pro farnost 2.2.2020

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té dob...

Pořad bohoslužeb v únoru 2020

  1.2.2020 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.2.2020 neděle SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU9.00 h Za farníky   3.2.2020 pondělíPřip...

Oznamy pro farnost 26.1.2020

3.neděle v mezidobí Ve čtvrtek 30. ledna přijde na vizitaci naší farnosti pan děkan P.Josef Říha. Budeme spolu koncelebrovat a po mši svaté si můžete s n...

Oznamy pro farnost 19.1.2020

2.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Poděkování patří všem, kteří uklidili vánoční výzdobu...

Oznamy pro farnost 12.1.2020

Křtu Páně V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v ...

Oznamy pro farnost 5.1.2020

2.neděle po Narození Páně Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V pondělí přijďte na setkání...

Pořad bohoslužeb v lednu 2020

  1.1.2020 středaSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti a ostatní farníky   2.1.2020 čtvrtek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskup...

Oznamy pro farnost 29.12.2019

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa V pátek jste zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi. Vánoční sbírka na opravy našeho kostela na B...

Oznamy pro farnost 22.12.2019

3.neděle adventní V pondělí zveme všechny na poslední roráty, které začínají v 6.3o hodin. Betlémské světlo do svých domovů si můžete...

Oznamy pro farnost 15.12.2019

3.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky...

Oznamy pro farnost 8.12.2019

1.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičk...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2019

1.12.2019 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky 2.12.2019 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.12.2019 úterý Památka sv. Františk...

Oznamy pro farnost 1.12.2019

1.neděle adventní V neděli si přineste adventní věnce na posvěcení. Prosím členy farní rady, aby se tuto neděli sešli v Pastoračním domě,...

Oznamy pro farnost 24.11.2019

Slavnost Ježíše Krista Krále V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi. Při sbírce na charitu minulou neděli se vybralo 10 600,-...

Oznamy pro farnost 17.11.2019

33.neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na charitu. Ve farních...

Oznamy pro farnost 10.11.2019

32.neděle v mezidobí Tuto středu jste všichni zváni na mši svatou za zemřelé kněze, kterou budou koncelebrovat kněží z děkanátu spolu s biskupem Mons....

Oznamy pro farnost 3.11.2019

31.neděle v mezidobí Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny, která se koná v pastoračním domě. V úterý 5.listopadu...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2019

  1.11.2019 pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Za duše padlých občanů Ostrožské Lhoty ve světových válkách 2.11.2019 sobota Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ18.00 h Z...

Oznamy pro farnost 27.10.2019

30.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té nahlásit v sakr...

Oznamy pro farnost 20.10.2019

29.neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá pro rodiče s dětmi. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili přípravy i modlitebního m...

Oznamy pro farnost 6.10.2019

27.neděle v mezidobí Matice svatoantonínská zve v neděli 6. října srdečně všechny na Svatý Antonínek, kde bude probíhat drakiáda. Začíná se od 14:30...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2019

  1.10.2019 úterý Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše   mše sv. nebude   2.10.2019 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antoní...

Oznamy pro farnost 29.9.2019

26.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sa...

Oznamy pro farnost 22.9.2019

25.neděle v mezidobí Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi. Děti si mohou vyzvednout krabičky a tabulku k nalepování obrázků...

Oznamy pro farnost 15.9.2019

24.neděle v mezidobí V pondělí 16. září 2019 začíná vyučování náboženství na základní škole v Ostrožské Lhotě. Rozvrh vyučování si můžet...

Oznamy pro farnost 8.9.2019

23.neděle v mezidobí Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi. Příští neděli bude sbírka na opravy našeho kostela....

Pořad bohoslužeb v září 2019

1.9.2019 neděle 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky 2.9.2019 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku   3.9.2019 úterý Pam...

Oznamy pro farnost 1.9.2019

22.neděle v mezidobí Novomanželé Šimčíkovi darovali ze svatby 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. Tuto neděli jste po mši svaté v...

Oznamy pro farnost 25.8.2019

21.neděle v mezidobí Tuto neděli se koná u svatého Antonína pouť, proto v našem kostele mše svatá nebude. Ke konci prázdnin neodmyslitelně pat...

Oznamy pro farnost 18.8.2019

20.neděle v mezidobí V sobotu 24.srpna 2019 budou v našem kostele v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Michael Šimčík, bydlištěm Uherský Ostroh a Štěpánka...

Oznamy pro farnost 11.8.2019

19.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě. V sobotu 24.srpna 2019 budou v...

Oznamy pro farnost 4.8.2019

18.neděle v mezidobí Hodová sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 31 980,- Kč. Kromě toho osmdesátníci darovali na potřeby kostela 6...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2019

  1.8.2019 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, manželku, syna, pravnuka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví...

Oznamy pro farnost 28.7.2019

17.neděle v mezidobí Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího....

Oznamy pro farnost 21.7.2019

16.neděle v mezidobí Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího....

Oznamy pro farnost 14.7.2019

15.neděle v mezidobí Tuto neděli v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin se koná pouť nemocných, při které můžete přijmout svátost nemocných....

Oznamy pro farnost 30.6.2019

14.neděle v mezidobí Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrhy svých kandidátů starších 1...

Pořad bohoslužeb v červenci 2019

1.7.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče, švagrovou a Boží ochranu pro celou rodinu 2.7.2019 úterý     mše sv. nebude 3.7.20...

Oznamy pro farnost 30.6.2019

13.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit...

Oznamy pro farnost 23.6.2019

12.neděle v mezidobí Tuto neděli při mši svaté v 11.oo hodin uzavřou svátostný svazek manželský před Bohem František Hájek a Ludmila Hájková....

Oznamy pro farnost 16.6.2019

Slavnost Nejsvětější Trojice Při sbírce na církevní školy v diecézi minulou neděli se vybralo 7 559,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Oznamy pro farnost 9.6.2019

Slavnost Seslání Ducha svatého Tuto neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní ...

Oznamy pro farnost 2.6.2019

7. neděle velikonoční Na pomoc křesťanům ze Středního východu se minulou neděli vybralo 13 003,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Pořad bohoslužeb v červnu 2019

  1.6.2019 sobota Památka sv. Justina, mučedníka18.00 h Za Milana Turečka, dvoje rodiče, rodinu Pijáčkovu a dar zdraví   2.6.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farn...

Oznamy pro farnost 26.5.2019

6. neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děkuji všem aktérům, kteří se podíleli na přípravě...

Oznamy pro farnost 19.5.2019

5. neděle velikonoční Tuto neděli 19.5.2019 bude mše svatá v kapli Svatého Antonína v 15.3o hodin za živé a zemřelé členky a členy Červeného kří...

Oznamy pro farnost 12.5.2019

4. neděle velikonoční V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli...

Oznamy pro farnost 5.5.2019

3. neděle velikonoční Tuto neděli 5. května po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Výbor Matice svatoanto...

Pořad bohoslužeb v květnu 2019

  1.5.2019 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.5.2019 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00...

Oznamy pro farnost 28.4.2019

2. neděle velikonoční Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete přihlásit do té...

Oznamy pro farnost 14.4.2019

Květná neděle Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti. Tuto neděli přineste postní pokladničky s almužnou. V ne...

Oznamy pro farnost 7.4.2019

5.neděle postní Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele kří...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2019

1.4.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.4.2019 úterýPřipomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka   mše sv. nebude 3.4.2019 středa ...

Oznamy pro farnost 31.3.2019

4.neděle postní Tuto neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta. Povedou maminky s dětmi. Na tento týden připadá první p...

Oznamy pro farnost 24.3.2019

3.neděle postní Dnes odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 17.3.2019

2.neděle postní Dnes odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta, kterou povedou muži. V pátek bude večerní mše svatá věnová...

Oznamy pro farnost 10.3.2019

1.neděle postní Tuto neděli se v kostele při mši svaté představí farnosti děti, které letos mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Prvn...

Oznamy pro farnost 3.3.2019

8.neděle v mezidobí V neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Tuto neděli je mše svatá také v kapli...

Pořad bohoslužeb v březnu 2019

1.3.2019 pátek   18.00 h Za Marii a Ladislava Žajdlíkovy, dvoje rodiče a duše v očistci 2.3.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, manželku a živou i zemřelou...

Oznamy pro farnost 23.2.2019

7.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V...

Oznamy pro farnost 17.2.2019

6.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravu našeho kostela a fary...

Oznamy pro farnost 10.2.2019

5.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na opravu našeho kost...

Oznamy pro farnost 3.2.2019

4.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy našeho kostela se minulou neděli vybralo 19 058,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Tu...

Pořad bohoslužeb v únoru 2019

1.2.2019 pátek   18.00 h Za Vojtěcha Žajdlíka, Anežku Žajdlíkovu, syny a za dar zdraví pro celou rodinu   2.2.2019 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu18.00 h Na úmysl...

Oznamy pro farnost 27.1.2019

3.neděle v mezidobí Ve čtvrtek a v pátek není vyučování náboženství. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 20.1.2019

2.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Prosím, aby se tuto neděli po mši svaté sešli členové farn...

Oznamy pro farnost 13.1.2019

Slavnost Křtu Páně V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 44 024,- Kč. Vše...

Oznamy pro farnost 6.1.2019

Slavnost Zjevení Páně Tuto neděli se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla. V pátek bude večern...

Pořad bohoslužeb v lednu 2019

  1.1.2019 úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti   2.1.2019 středaPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 1...

Oznamy pro farnost 30.12.2018

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za dary uplynulého roku poděkujeme v pondělí 31.prosince při mši svaté v 17.oo hodin. V...

Oznamy pro farnost 23.12.2018

4.neděle adventní Na ŠTĚDRÝ DEN 24.12.2018 zveme všechny rodiny s dětmi na „štědrovečerní“ mši svatou, která bude již ve 14.oo hodin....

Oznamy pro farnost 16.12.2018

3.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Oznamy pro farnost 9.12.2018

2.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2018

  1.12.2018 sobotaPřipomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka18.00 h Za dar zdraví, ochranu Boží, Panny Marie a andělů strážných   2.12.2018 neděle1. NEDĚLE AD...

Oznamy pro farnost 2.12.2018

1.neděle adventní Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lamp...

Oznamy pro farnost 25.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále Dnes po mši svaté se koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V pátek bude mše svatá...

Oznamy pro farnost 18.11.2018

33. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela a vytopené...

Oznamy pro farnost 11.11.2018

32. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na CHARITU minulou neděli se vybralo 9 597,- K...

Oznamy pro farnost 4.11.2018

31. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 22 740,-- Kč....

Pořad bohoslužeb v listopadu 2018

  1.11.2018 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.11.2018 pátekVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ18.00 h Za všechny zem...

Oznamy pro farnost 28.10.2018

30. neděle v mezidobí Tuto neděli 28.října v 9.oo hodin, než začne mše svatá, vzpomeneme u pomníku padlých na vojáky z naší obce, kteří položili...

Oznamy pro farnost 21.10.2018

29. neděle v mezidobí Tuto neděli se koná sbírka na misie. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Chtěl bych pod...

Oznamy pro farnost 14.10.2018

28. neděle v mezidobí V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na misie. Svátos...

Oznamy pro farnost 7.10.2018

27. neděle v mezidobí Tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. V pondělí od 16.oo hodin se můžete zúčastni...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2018

  1.10.2018 pondělíPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše mše sv. nebude   2.10.2018 úterýPamátka svatých andělů strážných   mše sv. nebude   3.10.2018 s...

Oznamy pro farnost 30.9.2018

26.neděle v mezidobí Vyučování náboženství bude až ve středu 3.října 2018. Rozvrh hodin a učebny najdete na vývěsce i na farních stránkách....

Oznamy pro farnost 23.9.2018

25.neděle v mezidobí V příštím týdnu bude vyučování náboženství pouze v pondělí. Další vyučování náboženství bude až ve středu 3.říjn...

Oznamy pro farnost 16.9.2018

24.neděle v mezidobí V pondělí 17.září 2018 začíná vyučování náboženství na základní škole. Rozvrh hodin najdete na vývěsce i na farních str...

Oznamy pro farnost 9.9.2018

23.neděle v mezidobí V novém školním roce jste opět zváni každý pátek na mše svaté pro rodiny s dětmi. Prosím, aby se členové farní rady...

Oznamy pro farnost 2.9.2018

22.neděle v mezidobí V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hodin budou na začátku nového školního roku požehnány dětem aktovky a další ško...

Pořad bohoslužeb v září 2018

  1.9.2018 sobota   18.00 h Za Ludmilu Vítkovu, syna Hynka a živou i zemřelou rodinu   2.9.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky   3.9.2018 pondělíPamá...

Oznamy pro farnost 26.8.2018

21.neděle v mezidobí Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 19 389,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Příští n...

Oznamy pro farnost 19.8.2018

20.neděle v mezidobí V sobotu 15.září od 14.oo do 18.oo hodin se uskuteční sraz tříkrálových koledníků z celé olomoucké arcidiecéze v Kunovicích...

Oznamy pro farnost 11.8.2018

19.neděle v mezidobí  Svátostné manželství uzavřou dne 18. 8. 2018 v Blatnici pod Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci: Jaroslav Štefánek, ...

Oznamy pro farnost 5.8.2018

18.neděle v mezidobí V pondělí 6. srpna je možnost setkání seniorů v 16.oo hodin v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Všichni jsou zváni....

Pořad bohoslužeb v srpnu 2018

  1.8.2018 středaPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   2.8.2018 čtvrtek Připomínka sv. Eusebia z Verce...

Oznamy pro farnost 29.7.2018

17.neděle v mezidobí Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit...

Oznamy pro farnost 22.7.2018

16.neděle v mezidobí Úpravy okolí našeho kostelíka pokračují a nachýlily se k závěru. Mimo smluvně sjednané práce domluvil ve čtvrtek 19.července...

Oznamy pro farnost 15.7.2018

15.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Velk...

Oznamy pro farnost 8.7.2018

14.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 15.7.2018 po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka....

Pořad bohoslužeb v červenci 2018

  1.7.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude   2.7.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka   3.7.2018 úterýSvátek s...

Oznamy pro farnost 1.7.2018

13.neděle v mezidobí V pondělí se můžete zúčastnit setkání seniorů v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka od 16.oo hodin. Ve středu se...

Oznamy pro farnost 24.6.2018

12.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Přihlášky do vyučování náboženství je třeba odevzdat...

Oznamy pro farnost 10.6.2018

10.neděle v mezidobí V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Přihlášky do vyučování náboženství se budou dávat jako o...

Oznamy pro farnost 3.6.2018

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Na tuto neděli se překládá slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté se koná adorace před vystavenou Nejsvětější Svátost...

Pořad bohoslužeb v červnu 2018

1.6.2018 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a dar zdraví 2.6.2018 sobota Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků18....

Oznamy pro farnost 27.5.2018

Slavnost Nejsvětější Trojice Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby...

Oznamy pro farnost 20.5.2018

Slavnost Seslání Ducha svatého Tuto neděli 20.května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 9.oo hodin....

Oznamy pro farnost 13.5.2018

7.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou vša...

Oznamy pro farnost 6.5.2018

6.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne také v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou v...

Pořad bohoslužeb v květnu 2018

  1.5.2018 úterýPřipomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude   2.5.2018 středaPamátka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00 h Za Františka Vaňka, dvoje rodi...

Oznamy pro farnost 29.4.2018

5.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 22.4.2018

4.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v  kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 15.4.2018

3.neděle velikonoční V celém letním období budou mše svaté slouženy každou neděli odpoledne v kapli svatého Antonína. Přede mší svatou však...

Oznamy pro farnost 8.4.2018

2.neděle velikonoční Sbírka na Kněžský seminář vynesla minulou neděli 14 624,- Kč. Sbírka na Svatou zemi u Božího hrobu 2 078,- Kč. V...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2018

  1.4.2018 neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky   2.4.2018 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obo...

Oznamy pro farnost 1.4.2018

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Tuto neděli se koná sbírka na Kněžský seminář. Vaše postní almužna přinesla na dobré účely dary 8 264,-...

Oznamy pro farnost 25.3.2018

Květná neděle Ze soboty na Květnou neděli se mění čas. Na Květnou neděli, je třeba přinést s papírovými pokladničkami almužnu, pokud jste n...

Oznamy pro farnost 18.3.2018

5.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se koná sbírka na opravy na...

Oznamy pro farnost 11.3.2018

4.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Prosím, aby se členové farní rady...

Oznamy pro farnost 4.3.2018

3.neděle postní V době postní se konají v našem kostele křížové cesty každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli se křížové cesty mají ujmout rodi...

Pořad bohoslužeb v březnu 2018

  1.3.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce   2.3.2018 pátek   18.00 h Na poděkování za 30 let společného života   3.3.2018 sobota   18.00 h Za zemřelé...

Oznamy pro farnost 25.2.2018

2.neděle postní Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakr...

Oznamy pro farnost 18.2.2018

1.neděle postní Kdo by se chtěl zapojit do POSTNÍ ALMUŽNY, může svůj osobní půst jako každý rok vyjádřit také tím, že ušetřené peníze vloží d...

Oznamy pro farnost 11.2.2018

6.neděle v mezidobí Ve středu začíná doba postní. Tuto středu při mši svaté se bude udělovat popelec. Popeleční středa je dnem pří...

Oznamy pro farnost 4.2.2018

5.neděle v mezidobí Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 6. února v 19.oo hodin v Pastoračním domě. V pátek bude večerní mše s...

Pořad bohoslužeb v únoru 2018

1.2.2018 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce 2.2.2018 pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy a Bočkovy a živou i zemřelou rodinu 3.2.2...

Oznamy pro farnost 28.1.2018

4.neděle v mezidobí V úterý, ve středu ani v pátek nebude vyučování náboženství. Na tento týden připadá první pátek v měsíci....

Oznamy pro farnost 21.1.2018

3.neděle v mezidobí Otec arcibiskup si přeje, aby se před každými volbami konala hodinová adorace. V naší farnosti se tato adorace uskuteční ve čtvrt...

Oznamy pro farnost 14.1.2018

2.neděle v mezidobí Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi....

Oznamy pro farnost 7.1.2018

Svátek KŘTU PÁNĚ Tuto neděli bude mše svatá také v kapli Svatého Antonína v 15.oo h. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám...

Pořad bohoslužeb v lednu 2018

1.1.2018 pondělíSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti 2.1.2018 úterýPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve   mše...

Oznamy pro farnost 31.12.2017

Svátek SVATÉ RODINY První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 38 811,- Kč....

Oznamy pro farnost 24.12.2017

4.neděle adventní Chtěl bych poděkovat vám všem, kdo jste se zapojili do přípravy svátků Narození našeho Spasitele a přeji všem farníkům pokojné a r...

Oznamy pro farnost 17.12.2017

3.neděle adventní Tento týden budou roráty v pondělí, ve středu a v sobotu. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté jste pak všichni zváni na sní...

Oznamy pro farnost 10.12.2017

2.neděle adventní Tuto neděli odpoledne nebude mše svatá v kapli svatého Antonína. V adventní době v pondělí a ve středu ráno jste zváni na...

Oznamy pro farnost 3.12.2017

1.neděle adventní Dnes jste všichni po mši svaté zváni do farní kavárny v Pastoračním domě. Dnes bude mše svatá také v kapli svatého Antonín...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2017

1.12.2017 pátek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína a Marii Miklíčkovy a dvoje rodiče 2.12.2017 sobota   14.00 h Pohřeb zemře...

Oznamy pro farnost 26.11.2017

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE Ještě jednou děkuji všem dobrodincům a dárcům, kteří se účastnili a podpořili svými dary a pomocnou rukou přípravu liturg...

Oznamy pro farnost 19.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela, úklidu, kteří se zapojili do slavnosti a přípravy pohoštění....

Oznamy pro farnost 12.11.2017

Děkuji všem, kteří se zúčastňovali v minulém týdnu na pracích kolem dokončování oprav našeho kostela. Prosím, aby se zainteresovaní členové, kteří budou přip...

Oznamy pro farnost 5.11.2017

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli v 18.oo hodin v Pastoračním domě. Tuto neděli se koná sbírka na CHARITU. V úterý 7. listopadu jste...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2017

POZOR!!! 1.11.2017 - 17.11.2017 MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.11.2017 středa Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Na ú...

Oznamy pro farnost 29.10.2017 + přílohy 24.-29. neděle v mezidobí

Dušičková pobožnost se koná na hřbitově v neděli 29.října v 15.oo hodin. Na příští týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.10.2017 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.10.2017 pond...

Oznamy pro farnost 10.9.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi. Vyučování náboženství na základní škole začne 18.září 2017. Rozvrh najdete na vývěsce. Příprava na svátost b...

Oznamy pro farnost 3.9.2017

Zveme všechny školáky a studenty v pondělí v 18.oo hodin na mši svatou. Při této mši svaté požehnám prvňáčkům aktovky. Přijďte si vyprosit sílu a dary Ducha svatého n...

Pořad bohoslužeb v září 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.9.2017 pátek   18.00 h Za živé i zemřelé pětapadesátníky, ostatn...

Oznamy pro farnost 27.8.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. Kdo chce přijmout příští rok svátos...

Oznamy pro farnost 20.8.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hod...

Oznamy pro farnost 13.8.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hod...

Oznamy pro farnost 6.8.2017

Římskokatolická farnost Ostrožská Lhota vyslovuje velké poděkování farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem, panu faráři P.Zdeňkovi Stodůlkovi, i Matici Svatoantonínské za...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.8.2017 úterý Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve...

Oznamy pro farnost 30.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodi...

Oznamy pro farnost 23.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo ho...

Oznamy pro farnost 16.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v 18.oo hodin. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9....

Oznamy pro farnost 9.7.2017

Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo hodin. Prosím, aby se členové farní rady sešl...

Oznamy pro farnost 2.7.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u kostelníků nebo u mne. Šedesátníci darova...

Pořad bohoslužeb v červenci 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.7.2017 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela Petra Poláška a živou i...

Oznamy pro farnost 25.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.oo h...

Oznamy pro farnost 18.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. V neděli jsou mše svaté v kapli svatého Antonína v 9.o...

Oznamy pro farnost 11.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na církevní školství v naší diecézi minulou neděli se vybralo 5 186- Kč. Všem dárcům upřímné Pán...

Oznamy pro farnost 4.6.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 759.- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať....

Pořad bohoslužeb v červnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.6.2017 čtvrtek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatoře...

Oznamy pro farnost 28.5.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u kostelníků nebo u mne. V pátek bude mše svatá v...

Oznamy pro farnost 21.5.2017

Prosím, aby se členové farní rady sešli ve středu po mši svaté v Pastoračním domě na krátkou poradu. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu odpo...

Oznamy pro farnost 14.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májová p...

Oznamy pro farnost 7.5.2017

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi. Mše svaté ve všední den se konají v Pastoračním domě. Po večerní mši svaté v měsíci květnu následuje májo...

Pořad bohoslužeb v květnu 2017

POZOR!!! MŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)! 1.5.2017 pondělíPřipomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl svatoře...

Oznamy pro farnost 30.4.2017

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit. V pátek bude mše svatá věnována rodinám s...

Oznamy pro farnost 23.4.2017

Z almužny bylo darováno 4 954,- Kč. Na Svatou zemi se u Božího hrobu vybralo 1 580,- Kč. Při sbírce na kněžský seminář minulou neděli se vybralo 14 294,- Kč. Všem dá...

Oznamy pro farnost 16.4.2017

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy. Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. V úterý začneme vyklízet kostel a chys...

Oznamy pro farnost 9.4.2017

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti. V neděli přineste postní pokladničky s almužnou. V neděli se koná křížová cesta v kostele ve 14.oo hodin. Vel...

Oznamy pro farnost 2.4.2017

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin. Dnes odpoledne bude mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin. Na tento týden připadá prvn...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2017

1.4.2017 sobota   VELEHRAD – mše sv. nebude 2.4.2017 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky 3.4.2017 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka...

Oznamy pro farnost 26.3.2017

Křížové cesty v postní době se konají každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu muži z farnosti. Tuto neděli 26. 3. se bude v 15.oo h...

Oznamy pro farnost 19.3.2017

Křížové cesty v postní době se konají každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. Tuto neděli povedou křížovou cestu rodiče s dětmi, především těmi, které přistupuj...

Oznamy pro farnost 12.3.2017

Křížové cesty v postní době se budou konat každou neděli v našem kostele ve 14.oo hodin. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 1...

Oznamy pro farnost 5.3.2017 + INFORMÁTOR

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V březnu v Uherském Hradišti proběhne lektorský kurz . Zájemci přihlaste se v sakristii nebo u mne. Budou ví...

Pořad bohoslužeb v březnu 2017

1.3.2017 středa POPELEČNÍ STŘEDA18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zemřelého zetě a duše v očistci 2.3.2017 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šu...

Oznamy pro farnost 26.2.2017

Na Popeleční středu se bude při mši svaté udělovat popelec. Je to den přísného postu. Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemoc...

Oznamy pro farnost 19.2.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 10 482,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Tut...

Oznamy pro farnost 12.2.2017

Ve čtvrtek přijede pan děkan na vizitaci. Po mši svaté by se rád setkal se zástupci farní rady. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se...

Oznamy pro farnost 5.2.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Děkuji všem, kteří se podíleli na uklizení betléma. Tuto neděli je mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo...

Pořad bohoslužeb v únoru 2017

1.2.2017 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2017 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Mari...

Oznamy pro farnost 29.1.2017

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. V pátek bude večerní mše svatá věnov...

Oznamy pro farnost 22.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo minulou neděli 24 572,- Kč. Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč....

Oznamy pro farnost 15.1.2017

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. Tříkrálová sbírka vynesla 40 174,- Kč. Všem dárcům i kol...

Pořad bohoslužeb v lednu 2017

1.1.2017 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 hZa dívky z farnosti a ostatní farníky 2.1.2017 pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů...

Oznamy pro farnost 1.1.2017

První poděkování patří vám, kteří jste přispěli na Boží Hod vánoční do sbírky na opravu kostela. Vybralo se 44 533,- Kč. V pátek se o slavnosti Zjevení Páně při mši sva...

Oznamy pro farnost 25.12.2016

Všichni jste srdečně zváni na vánoční divadlo a koncert, který se se koná v kostele sv.Jakuba na Boží hod vánoční 25.prosince v 15.oo h. Děkuji všem, kteří darovali stromky...

Oznamy pro farnost 18.12.2016

V pondělí, ve středu a tentokrát i v pátek zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté pak je pro všechny přichy...

Oznamy pro farnost 11.12.2016

Adorační den v naší farnosti 11.prosince má tento program: Výstav nesvětější svátosti po mši svaté - s následnou společnou (krátkou) adorací do 13:30 prostor pro samostatné dík...

Oznamy pro farnost 4.12.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Při sbírce na opravy našeho kostela se vybralo v neděli 20.listopadu 13 128,- Kč a v neděli 27.listopadu 24 935,-...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2016

1.12.2016 čtvrtek  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.12.2016 pátek   18.00 h Za dar zdraví pro vn...

Oznamy pro farnost 27.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela. Kdo si objednal časopis „Milujte se“, nechť si ho vyzvedne v...

Oznamy pro farnost 20.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Vám, kteří jste přispěli do sbírky na charitu, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se 8 200,- Kč. Příští nedě...

Oznamy pro farnost 13.11.2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli se koná sbírka na charitu. Prosím ženy, které uklízejí v kostele i ty, které by se případně mohly p...

Oznamy pro farnost 6. 11. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Příští neděli se koná sbírka na charitu. Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v PD. Prosím...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2016

1.11.2016 úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za dar zdraví a celou rodinu 2.11.2016 středa Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé 3.11.2016...

Oznamy pro farnost 30. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Tuto neděli ve 14.oo hodin bude v našem kostele vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Potom se půjdeme pomodlit ke kně...

Oznamy pro farnost 23. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 29. října od 16.oo hodin se koná na Antonínku Dušičková pouť a křížová cesta. Pěší poutníci vyjdou od...

Oznamy pro farnost 19. 10. 2016

V pondělí nebudou mít děti vyučování náboženství. V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Jako každý rok, bude v pastoračním středisku prodej knih...

Oznamy pro farnost 9. 10. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Jako každý rok, bude v pastoračním středisku prodej knih i kalendářů a pohledů. Při prodeji se uskuteční výstavka...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2016

1.10.2016 sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Jarmilu Zelených, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu 2.10...

Oznamy pro farnost 2. 10. 2016

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. V pátek bude večerní mše svatá věnová...

Oznamy pro farnost 25. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Sbírka na opravy kostela minulou neděli vynesla 17 880,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Poděkován...

Oznamy pro farnost 18. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 24.září 2016 budou v kapli sv.Antonína ve 13.oo hodin sezdáni snoubenci Zdeněk Novák a Julie Zelená. V p...

Oznamy pro farnost 11. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. V sobotu 17.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Vojtěch Malušek a Alžbě...

Oznamy pro farnost 4. 9. 2016

V neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny. Tuto neděli se v Pastoračním domě také uskuteční promítání fotek z tábora, poté budou pro děti připraveny hry včetně...

Pořad bohoslužeb v září 2016

1.9.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.9.2016 pátek   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku 3.9.2016 sobot...

Oznamy pro farnost 28. 8. 2016

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť. Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a v 10.3o hodin. V odpoledním programu vystoupí Divadelní spolek ze Slav...

Oznamy pro farnost 21. 8. 2016

Tuto neděli je v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin. Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť. Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a...

Oznamy pro farnost 14. 8. 2016

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin. Prosím členy farní rady, aby se po mši svaté tuto neděli sešli v Pastoračním domě....

Oznamy pro farnost 7. 8. 2016

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin....

Pořad bohoslužeb v srpnu 2016

1.8.2016 pondělí Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.8.2016 úterý Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, b...

Oznamy pro farnost 31. 7. 2016

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek po mši svaté bude adorace. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii. Při hodov...

Oznamy pro farnost 24. 7. 2016

Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího. Tuto neděli se koná hodová sbírka na opravy našeho ko...

Oznamy pro farnost 17. 7. 2016

V sobotu 23.7.2016 budou ve farním kostele v Hluku sezdáni snoubenci Filip Janča a Veronika Šimčíková Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví...

Oznamy pro farnost 10. 7. 2016

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě židliček v Pastoračním domě. Také dík patří těm, kteří se svými výrobky prezentovali šikovné ruce Lhoťanů v pastor...

Oznamy pro farnost 3. 7. 2016

Tuto neděli se koná pouť na Antonínku. Poutní mše svaté budou v kapli svatého Antonína takto: v 9.oo hodin pouť „Lhotská“ a hlavní mše svatá v 10.3o hodin. Odjezdy autobusu...

Pořad bohoslužeb v červenci 2016

1.7.2016 pátek   18.00 h Na úmysl dárce 2.7.2016 sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Na poděkování za dožití 70 let života, zemřelého bratra, švagra, rodiče a...

Pořad bohoslužeb v červnu 2016

1.6.2016 středa Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.6.2016 čtvrtek Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Za ...

Pořad bohoslužeb v květnu 2016

1.5.2016 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky 2.5.2016 pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2016

1.4.2016 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zamřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu 2.4.2016 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h...

Pořad bohoslužeb v březnu 2016

1.3.2016 úterý     mše sv. nebude 2.3.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Jana a Marii Hodovské a Matyldu Zatloukalovu 3.3.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jarmilu...

Pořad bohoslužeb v únoru 2016

1.2.2016 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.2.2016 úterýSvátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Na úmysl dárce...

Pořad bohoslužeb v lednu 2016

1.1.2016 pátek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti 2.1.2016 sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2015

1.12.2015 úterý  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   mše sv. nebude 2.12.2015 středa   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.12.2015...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2015

1.11.2015 neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH9.00 hZa farníky 2.11.2015 pondělí Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za všechny zemřelé 3.11.2015 úterýPřipomínka sv....

Pořad bohoslužeb v říjnu 2015

1.10.2015 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude 2.10.2015 pátek Památka svatých andělů strážných   mše sv. nebude...

Pořad bohoslužeb v září 2015

1.9.2015 úterý     mše sv. nebude 2.9.2015 středa   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Minaříkovu a Ivanovu a Boží ochranu vnuků 3.9.2015 čtvrtek Památka sv. Řeh...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2015

1.8.2015 sobota Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, manžela, zetě a Boží ochranu pro celou rodinu 2.8.2015 neděle18. N...

Pořad bohoslužeb v červenci 2015

1.7.2015 středa   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, za živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu a dary Ducha sv. 2.7.2015 čtvrtek   18.00 h Za živou i zemřelou rodi...

Pořad bohoslužeb v červnu 2015

1.6.2015 pondělíPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce 2.6.2015 úterý Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků   mše sv. nebude 3.6.2015 středa...

Pořad bohoslužeb v květnu 2015

1.5.2015 pátek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.5.2015 sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2015

1.4.2015 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran 2.4.2015 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU...

Pořad bohoslužeb v březnu 2015

1.3.2015 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 hZa farníky 2.3.2015 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.3.2015 úterý     mše sv. nebude 4.3.20...

Pořad bohoslužeb v únoru 2015

1.2.2015 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.2.2015 pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a...

Pořad bohoslužeb v lednu 2015

1.1.2015 čtvrtekSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za farníky a dívky z farnosti 2.1.2015 pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církv...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2014

1.12.2014 pondělí Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 6.30 h Za zemřelého Josefa a Marii Mikulíkovy, za živou rodinu a dary Ducha svatého 2.12.2014 úterý   ...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2014

1.11.2014 sobota Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za všechny zemřelé 2.11.2014 neděleVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ9.00 hZa farníky 3.11.2014 pondělíPřipomínka sv...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2014

1.10.2014 středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Lagovy a duše v očistci 2.10.2014 čtvrtek Památka svat...

Pořad bohoslužeb v září 2014

1.9.2014 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.9.2014 úterý     mše sv. nebude 3.9.2014 středa Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učit...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2014

1.8.2014 pátek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu a Boží požehnání 2.8.2014 sobota Připom...

Pořad bohoslužeb v červenci 2014

1.7.2014 úterý     mše sv. nebude 2.7.2014 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.7.2014 čtvrtek Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za z...

Pořad bohoslužeb v červnu 2014

1.6.2014 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky 2.6.2014 pondělí Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3...

Pořad bohoslužeb v květnu 2014

1.5.2014 čtvrtek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé 2.5.2014 pátek Památka sv. Atanáše, biskup...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2014

1.4.2014 úterý   16.00 h   Pohřeb zemřelé Marie Machové 2.4.2014 středa Připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy a živ...

Pořad bohoslužeb v březnu 2014

1.3.2014 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví 2.3.2014 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 3.3.2014 pondělí...

Pořad bohoslužeb v únoru 2014

1.2.2014 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2014 neděleSvátek Uvedení Páně do chrámu9.00 hZa farníky 3.2.2014 pondělí Připomínka sv. Bla...

Pořad bohoslužeb v lednu 2014

1.1.2014 středa Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 18.00 h Za dívky z farnosti a za farníky 2.1.2014 čtvrtek Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2013

1.12.2013 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 hZa farníky 2.12.2013 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.12.2013 úterý Památka sv. Františka Xaversk...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2013

1.11.2013 pátek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Václava Šimčíka, jeho rodiče a živou rodinu 2.11.2013 sobota Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Za vš...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2013

1.10.2013 úterýPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude 2.10.2013 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Za zemřeléh...

Pořad bohoslužeb v září 2013

1.9.2013 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 2.9.2013 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.9.2013 úterý Památka sv. Řehoře Velikého, pa...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2013

1.8.2013 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a celou živou i zemřelou rodinu 2.8.2013 pátek Připomínka Panny Marie Kr...

Pořad bohoslužeb v červenci 2013

1.7.2013 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bočkové 2.7.2013 úterý     mše sv. nebude 3.7.2013 středa Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Za zemřelého Fran...

Pořad bohoslužeb v červnu 2013

1.6.2013 sobotaPamátka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Stanislava Miklíčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví 2.6.2013 neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky...

Pořad bohoslužeb v květnu 2013

1.5.2013 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě a celou rodinu 2.5.2013 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 16...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2013

1.4.2013 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu 2.4.2013 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude 3.4.2013 středaSTŘEDA V...

Pořad bohoslužeb v březnu 2013

1.3.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, zemřelé rodiče a dar zdraví 2.3.2013 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodi...

Pořad bohoslužeb v únoru 2013

1.2.2013 pátek   18.00 h Za zemřelého Václava Maluška 2.2.2013 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelé rodiče Hájkovy a Páčovy a dar zdraví celé rodin...

Pořad bohoslužeb v lednu 2013

1.1.2013 úterý Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti a za farníky 2.1.2013 středa Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů c...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2012

1.12.2012 sobota Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela , dar zdraví a duše v očistci 2.12.2012 neděle1. NEDĚLE...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2012

1.11.2012 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu 2.11.2012 pátek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.0...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2012

1.10.2012 pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.10.2012 úterý Památka svatých anděl...

Pořad bohoslužeb v září 2012

1.9.2012 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Juráskovu, manžela, syna a duše v očistci 2.9.2012 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky 3.9.2012 pondělí Památka sv. Ř...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2012

1.8.2012 středa Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Křiváka, švagra, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví...

Pořad bohoslužeb v červenci 2012

1.7.2012 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  mše sv. nebude 2.7.2012 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 3.7.2012 úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola...

Pořad bohoslužeb v červnu 2012

1.6.2012 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Páčovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví 2.6.2012 sobota Připomínka sv. Marcelina a P...

Pořad bohoslužeb v květnu 2012

1.5.2012 úterý Připomínka sv. Josefa, dělníka   mše sv. nebude 2.5.2012 středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Miloše...

Pořad bohoslužeb v dubnu 2012

1.4.2012 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 hZa farníky 2.4.2012 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za zemřelého Jana Vaňka, manželku, děti a duše v očistci 3.4.2012...

Pořad bohoslužeb v březnu 2012

1.3.2012 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Jaroslavu Vybíralovu a rodinu z obou stran 2.3.2012 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, rodiče, dar zdraví a duše v očistci...

Pořad bohoslužeb v únoru 2012

1.2.2012 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.2.2012 čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, za je...

Pořad bohoslužeb v lednu 2012

1.1.2012 neděleSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 hZa farníky a dívky z farnosti 2.1.2012 pondělí Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů cír...

Pořad bohoslužeb v prosinci 2011

1.12.2011 čtvrtek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Annu a Františka Žajdlíkovy, syna Mojmíra a vnuka Tomáše 2.12.2011 pátek ...

Pořad bohoslužeb v listopadu 2011

1.11.2011 úterýSlavnost VŠECH SVATÝCH  18.00 h   Za zemřelého Josefa Kauce, jeho rodiče a duše v očistci 2.11.2011 středaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  15.00 h P...

Pořad bohoslužeb v říjnu 2011

1.10.2011 sobotaPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve18.00 h Za zemřelou Annu a Františka Mazurkovy, zetě a živou i zemřelou rodinu 2.10.2011 neděle27. N...

Pořad bohoslužeb v září 2011

1.9.2011 čtvrtek  18.00 h Za těžce nemocnou osobu 2.9.2011 pátek 18.00 h Zahájení školního roku – svěcení aktovek 3.9.2011 sobotaPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a uči...

Pořad bohoslužeb v srpnu 2011

1.8.2011 pondělíPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka 2.8.2011 úterýPřipomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa...

Pořad bohoslužeb v červenci 2011

1.7.2011 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelou Marii Machalovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu 2.7.2011 sobotaPamátka Neposkvrněného Srdce Panny...