Věřící se modlí za uzdravení na přímluvu P. Šuránka

Věřící se modlí za uzdravení na přímluvu P. Šuránka

V pondělí utrpěl vážná zranění kněz - minorita P. Robert Mayer, který v současné době působí v brněnské farnosti, při kostele sv. Janů. Kněz leží ve velmi kritickém stavu v Brně na ARO.

Skupina věřících se začala modlit novénu k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi s prosbou o zázrak za uzdravení o. Roberta.

Místo působení o. Roberta zde

Zajímavý pořad Tv Noe, kde otec Robert účinkuje zde

K novéně se může kdokoli připojit.

Modlitbu je možné si stáhnout v příloze.

Otec Robert 5. 2. 2016 zemřel

V jedné knize týkající se P. Šuránka se můžeme dočíst:

"...Modlitba za člověka není nikdy zbytečná. …
Déšť, který zvolna proniká do země a nepozorovaně ji prosakuje – se kdesi kdysi objeví jako občerstvující „živý“ pramen." ...

Přílohy

Novéna P. A. Šuránek
Novéna P. A. Šuránek