Křížové cesty v době postní

Křížové cesty v době postní

Křížová cesta se v naší farnosti koná během postní doby v neděli ve 14:00 v kostele. U každé je uveda skupina, která ji má na starost. Přijít však může každý:)

1. neděle postní - 14. února
Farní rada

2. neděle postní - 21. února
Ženy z farnosti

3. neděle postní - 28. února
Manželé z farnosti

4. neděle postní - 6. března
Děti, mládež, ministranti

5. neděle postní - 13. března
Muži z farnosti

V 15:00 se koná křížová cesta také na Svatém Antonínku, kterou pořádá Matice svatoantonínská

Květná neděle - 20. března
Senioři a poutníci
První zastavení začne společně v kostele, kdo si bude troufat může pokračovat v přírodě.