Pastýřský list arcibiskupa Jana mládeži

Pastýřský list arcibiskupa Jana mládeži

Arcibiskup Jan zaslal ke 3. neděli postní do všech farností své diecéze dopis mladým. V listě je zve na akce pro mládež v letošním roce.

Drazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!

Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě v tomto roce Vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže právě do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte i mimo bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry. Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je taky povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho přátelé.
Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života každého pokřtěného.

Rád bych vyzval každého z Vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte. Jestli společenství máte, ale nelíbí se Vám, obnovte ho především tím, že tam přinesete to, co tam chybí, že tam přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a pomocí.

Rád bych Vás pozval na setkání u příležitosti Květné neděle ve Vašich děkanátech a pak na Světové setkání mládeže s papežem Františkem do Krakova, kde se na Vás těším.

Vás rodiče a všechny, kterým na mládeži záleží, zvu na jednodenní pouť do Krakova v sobotu 28. května, abychom svým putováním a modlitbou připravili pouť mladých.
Ty, kteří nemohou putovat, prosím o modlitbu za mládež a nemocné navíc o obětování trpělivě snášených bolestí.

Zajištění pouti mládeže bude něco stát. Proto prosím i o Vaši finanční podporu při kostelní sbírce příští neděli. Už dnes děkuji za každý příspěvek.

Prosím Pána, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.

Na setkání s Vámi v Krakově se těší a všem žehná
arcibiskup Jan

Informace o děkanátním setkání zde

Informace o setkání v Krakově zde

Videpozvánka otce arcibiskupa do Krakova zde

Fotogalerie

Část účastníku ze Lhoty na Diecézním setkání před Květnou nedělí - 2007