Kněží se modlili za vlastní posvěcení

Kněží se modlili za vlastní posvěcení

Již po páté se letos sjeli kněží z různých koutů arcidiecéze, aby spolu s věřícími prosili za vlastní posvěcení.
Koná se tak vždy u příležitosti výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antnonína Šuránka, zdejšího rodáka.
Mši svatou koncelebroval olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička s téměř dvěma desítkami kněží.

Nabízíme Vám výstižnou reportáž Lenky Fojtíkové, včetně fotografií a videozáznamu. zde