Pořad bohoslužeb v květnu 2016

1.5.2016 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
2.5.2016 pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.5.2016 úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   mše sv. nebude
4.5.2016 středa   18.00 h Za ochranu lidského života
5.5.2016 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelého Františka Vaňka, dvoje zemřelé rodiče, zetě, Boží ochranu a dar zdraví
6.5.2016 pátek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, syna, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
7.5.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu
8.5.2016 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 hZa farníky
9.5.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.5.2016 úterý     mše sv. nebude
11.5.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, dvě manželky a živou i zemřelou rodinu
12.5.2016 čtvrtek Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
13.5.2016 pátek Připomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu a živou rodinu Malůšovu
14.5.2016 sobota Svátek sv. Matěje, apoštola 18.00 h Za zemřelého Františka Bachana, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu, na poděkování za dar zdraví a ochranu Panny Marie při dožití 70 let
15.5.2016 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 hZa farníky
16.5.2016 pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Hyráka, manželku, dva syny a živou i zemřelou rodinu
17.5.2016 úterý     mše sv. nebude
18.5.2016 středa Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, syna, pravnuka, za dar zdraví při dožití 90 a 70 let a živou i zemřelou rodinu
19.5.2016 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.5.2016 pátek Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a celou živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
21.5.2016 sobota Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
22.5.2016 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 hZa farníky
23.5.2016 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.5.2016 úterý     mše sv. nebude
25.5.2016 středa Připomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny 18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.5.2016 čtvrtek 18.00 h Za rodinu Malušovu, Vodákovu a dvoje zemřelé rodiče
27.5.2016 pátek Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Žajdlíkové
28.5.2016 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, sourozence z obou stran, rodiče a ctihodnou sestru Marii Františku, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
29.5.2016 neděleSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ9.00 hZa farníky
30.5.2016 pondělí Památka sv. Zdislavy 18.00 h Za zemřelého Františka Hubíka, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
31.5.2016 úterý Svátek Navštívení Panny Marie   mše sv. nebude