Pořad bohoslužeb v červnu 2016

1.6.2016 středa Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.6.2016 čtvrtek Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
3.6.2016 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 h Za zemřelého Lubomíra Krátkého, prarodiče a celou živou i zemřelou rodinu
4.6.2016 sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 18.00 h Za zemřelé Antonína a Hedviku Lopatovy, dva zetě, vnuka a dar zdraví celé rodině
5.6.2016 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
6.6.2016 pondělí Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice a připomínka sv. Norberta, biskupa 18.00 h Za zemřelou Vendy, otce, prarodiče a živou i zemřelou rodinu
7.6.2016 úterý     mše sv. nebude
8.6.2016 středa mše sv. nebude
9.6.2016 čtvrtek Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve   mše sv. nebude
10.6.2016 pátek   18.00 h   Za členy dobrovolnického farního střediska P.Antonína Šuránka, lidi strádající a všechny nezištné pomocníky
11.6.2016 sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola   mše sv. nebude
12.6.2016 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
13.6.2016 pondělíPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
14.6.2016 úterý     mše sv. nebude
15.6.2016 středa Připomínka sv. Víta, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.6.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka a Anežku Machovy a živou i zemřelou rodinu
17.6.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a celou živou i zemřelou rodinu
18.6.2016 sobota   18.00 h Za vojíny První světové války Josefa Vaňka a Františka Lopatu padlé před 100 lety
19.6.2016 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  POUŤ – mše sv. nebude
20.6.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelého Vlastimila a Ludmilu Křápkovy, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.6.2016 úterý Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka   mše sv. nebude
22.6.2016 středa Připomínka sv. Paulína, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Annu a Jana Míškovy a celou živou i zemřelou rodinu
23.6.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Maluše, který by se dožil 80 roků, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
24.6.2016 pátek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 18.00 h Za zemřelou Annu Lopatovu, rodiče a celou živou živou i zemřelou rodinu
25.6.2016 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.6.2016 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
27.6.2016 pondělí Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.6.2016 úterý Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
29.6.2016 středa Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře a živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu
30.6.2016 čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály 18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, Josefa a Ludmilu Vaněčkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví