Den Bible letos připadl na 13. listopad

Den Bible letos připadl na  13. listopad

Na neděli 13. listopadu letos připadá Den Bible. Slaví se každoročně – letos už po devatenácté – z rozhodnutí České biskupské konference a jeho cílem je podpořit biblický apoštolát.

V prosinci 1992 schválila Česká biskupská konference usnesení, že se druhou neděli v říjnu bude slavit neděle Bible. V listopadu 1995 upravila své dřívější rozhodnutí tak, že Den Bible každoročně připadá na 33. neděli v mezidobí.

K letošnímu Dni Bible napsal věřícím dopis ředitel Českého katolického biblického díla P. Petr Chalupa. „Den Bible může pro nás být novým impulsem, jak bychom mohli Boží slovo častěji a aktivněji spojovat s radostmi a obtížemi každého dne,“ píše P. Chalupa v listu.

Na Den Bible se v českých a moravských kostelích také pravidelně koná sbírka na podporu biblického apoštolátu. Podle rozhodnutí České biskupské konference náleží 25 % výnosu této sbírky Českému katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

Převzato:
tisk.cirkev.cz

DOPIS ŘEDITELE
ČESKÉHO KATOLICKÉHO BIBLICKÉHO DÍLA
P. PETRA CHALUPY

Milí přátelé,

s Božím slovem se setkáváme při každém slavení eucharistie a dalších svátostí, v denní modlitbě církve, při pobožnostech, při společné i osobní četbě Bible.

Den Bible může pro nás být novým impulsem, jak bychom mohli Boží slovo častěji a aktivněji spojovat s radostmi a obtížemi každého dne.

České katolické biblické dílo pomáhá lidem v pravidelné četbě Písma doma i ve společenství. Pořádá nejrůznější školení, duchovní cvičení, úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie a ve všech diecézích. Připravuje pořady Bible v liturgii, které vysílá rádio Proglas.

Během tohoto roku jsme se zaměřili na modlitbu růžence. Připravili jsme pro vás v powerpointu biblický růženec, v němž se za každou modlitbu Zdrávas Maria vkládá krátký úryvek z Písma svatého. Tajemství každého desátku je vyjádřeno obrazem. Tato pomůcka může posloužit mladým i starším při společné modlitbě. Můžete si ji stáhnout z internetu na stránkách Biblického díla www.biblickedilo.cz/ckbdweb/kategorie.aspx?kid=300 Biblické dílo se snaží napomáhat při novém objevování bohatého biblického dědictví.

Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách Biblického díla www.biblickedilo.cz
S upřímnou vděčností za Vaši podporu Vám všechno dobré od Pána vyprošuje

P. Petr Chalupa