Farní středisko v naší farnosti

Farní středisko v naší farnosti

V pátek 8. dubna 2016 bylo uherskohradišťským děkanem v Ostrožské Lhotě ustanoveno Farní středisko Pátera Antonína Šuránka – dobrovolnické centrum oblastní Charity v Uherském Hradišti. Byť se jedná o oficiální instituci, její poslání je nanejvýš prosté. Zprostředkovat nezištnou pomoc ochotných potřebným. Předávat dary i malinké dárky.

V návaznosti na předchozí schůzky jsou zváni všichni zájemci na krátké setkání v neděli 17. dubna 2016 od 10:00 v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka. Po této schůzce budou zveřejněny další informace o činnosti i organizaci, spolu s dalšími kontakty.

Případné dotazy a náměty prosím směřujte na Václava Hájka – koordinátora FS osobně, nebo telefonicky na číslo 602 720 627.

Webové stránky Charity v UH zde

Fotogalerie