Manželé zvou další manželské páry na společný večer

Manželé zvou další manželské páry na společný večer

Po sedm večerů se několik manželských párů z naší farnosti scházelo na kurzu Manželské večery.
Odborně řečeno, jednotlivá manželství si prošla „technickou kontrolou“. Poslední, osmé, setkání je otevřeno i pro ty, kdo z jakýchkoli důvodů svou účast odmítli.
Všichni si společně vyslechnou krátkou přednášku a pak bude následovat volná zábava.

Setkání proběhne v neděli 17. dubna 2016 ve 20:00 v Pastoračním domě P. A. Šuránka.

Je dobré se na akci přihlásit. Děkujeme!
farnost-ostrozska-lhota@email.cz

Fotografie z prvního setkání zde