Pozvání pro starší farníky k malému setkání

Zveme všechny starší lidi na přátelské posezení a vzájemné popovídání do Pastoračního domu P. A. Šuránka v Ostrožské Lhotě . Setkání proběhne v pondělí 2. května 2016 v 16:00

A co Vás čeká?

Můžete si zavzpomínat na poutě, třeba i zazpívat, …
Dát si dobrý čaj či kafe.
Povíme si pár slov o založení Farního střediska Charity v naší farnosti a v čem se můžete na jeho členy obrátit.

Pokud se někdo pro nemoc či stáří nemá jak dopravit, je možné předem domluvit odvoz 731 402 196 (Alka Skřenkvová)

Těšíme se na setkání s Vámi!