Františkáni zvou na Antonínek i TEBE!

Františkáni zvou na Antonínek i TEBE!

Sekulární františkánský řád a bratři františkáni z Uherského Hradiště srdečně zvou všechny na Svatý Antonínek:

21.5.2016 Oblastní františkánské setkání na Svatém Antonínku
14.00 mše svatá v kapli sv. Antonína, 15.00 adorace s chválami, 16.00 táborák, agapé, sdílení

2.-3. 7. 2016 4. kající pouť Sekulárního františkánského řádu na Svatý Antonínek

Sobota 2.7.
14.00 modlitba u hrobu P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě, 14.15 odtud pěší pouť na Svatý Antonínek, 15.30 křížová cesta P. Antonína Šuránka, 16.00 mše svatá v kapli sv .Antonína, 17.00 adorace s chválami, 18.00 táborák, agapé, sdílení

Neděle 3.7.
10.30 hlavní mše svatá ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů. Hlavní celebrant P. Rafael Budil, OFMCap. z Brna

10. 9. 2016 Oblastní františkánské setkání na Svatém Antonínku 14.00 mše svatá v kapli sv. Antonína, 15.00 adorace s chválami, 16.00 táborák, agapé, sdílen