Pořad bohoslužeb v prosinci 2011

1.12.2011 čtvrtek Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Annu a Františka Žajdlíkovy, syna Mojmíra a vnuka Tomáše
2.12.2011 pátek  18.00 h Za zemřelou Marii Těthalovu, manžela a zemřelé rodiče
3.12.2011 sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Malušovu a duše v očistci
4.12.2011 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
5.12.2011 pondělí  6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.12.2011 úterý Připomínka sv. Mikuláše, biskupa   mše sv. nebude
7.12.2011 středa Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 6.30 h Za zemřelou Marii Malušovu, manžela, syna, sestru Kláru Dufkovu a dar zdraví
8.12.2011 čtvrtek Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.12.2011 pátek Připomínka sv. Jana Didaka Cuauthlatoatzina 18.00 h Na úmysl dárce
10.12.2011 sobota  18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
11.12.2011 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
12.12.2011 pondělí Připomínka Panny Marie Guadalupské 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.12.2011 úterý Památka sv. Lucie, panny a mučednice   mše sv. nebude
14.12.2011 středa Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 6.30 h Za zemřelou Marii Tulachovu, sourozence a živou i zemřelou rodinu
15.12.2011 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Žajdlíkovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
16.12.2011 pátek   18.00 h Za zemřelou Boženu Lopatovu, manžela a duše v očistci
17.12.2011 sobota  18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, živou i zemřelou rodinu Kotačkovu a Hendrychovu
18.12.2011 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
19.12.2011 pondělí   6.30 h h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.12.2011 úterý     mše sv. nebude
21.12.2011 středa Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 6.30 h Za celou živou i zemřelou rodinu
22.12.2011 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
23.12.2011 pátek Připomínka sv. Jana Kentského, kněze 6.30 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
24.12.2011 sobotaDoba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
21.00 h Za dobrodince
25.12.2011 neděle Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ9.00 hZa farníky
26.12.2011 pondělí Svátek sv. Štěpána 9.00 hZa mládence z farnosti
27.12.2011 úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   mše sv. nebude
28.12.2011 středa Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Marii Frantovu, manžela, vnučku a celou živou i zemřelou rodinu
29.12.2011 čtvrtek Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.12.2011 pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, syna a živou i zemřelou rodinu
31.12.2011 sobota Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku