Pořad bohoslužeb v červenci 2016

1.7.2016 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
2.7.2016 sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 h Na poděkování za dožití 70 let života, zemřelého bratra, švagra, rodiče a živou i zemřelou rodinu
3.7.2016 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   POUŤ – mše sv. nebude
4.7.2016 pondělí Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, rodinu Malušovu z obou stran, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
5.7.2016 úterý Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 18.00 h   Za Vojtěcha a Anežku Žajdlíkovy, dva syny, zetě a duše v očistci
6.7.2016 středa Připomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 16.00 h Pohřeb zemřelého Petra Poláška
7.7.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
8.7.2016 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
9.7.2016 sobota Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho druhů, mučedníků VELEHRAD - mše sv. nebude
10.7.2016 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
11.7.2016 pondělí Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
12.7.2016 úterý     mše sv. nebude
13.7.2016 středa Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
14.7.2016 čtvrtek Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.7.2016 pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Za rodiče, bratra a celou živou i zemřelou rodinu
16.7.2016 sobota Připomínka Panny Marie Karmelské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
17.7.2016 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
18.7.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu a celou živou i zemřelou rodinu
19.7.2016 úterý     mše sv. nebude
20.7.2016 středa Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Poděkování za dar života a zemřelé kmotry Františka a Marii Hyrákovy a duše v očistci
21.7.2016 čtvrtek Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.7.2016 pátek Památka sv. Marie Magdalény 18.00 h Za rodinu Ratajskou, Válkovu a zemřelé rodiče
23.7.2016 sobota Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Za manželku, syna a živou i zemřelou rodinu Rychlíkovu
24.7.2016 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky a ostatní farníky
25.7.2016 pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
26.7.2016 úterý Památka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie   mše sv. nebude
27.7.2016 středa Připomínka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.7.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče Marii a Františka Páčovy a duše v očistci
29.7.2016 pátek Památka sv. Marty 18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, rodiče Bachanovy, Žajdlíkovy, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
30.7.2016 sobotaPřipomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, vnuka Ondřeje, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
31.7.2016 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky