Pořad bohoslužeb v srpnu 2016

1.8.2016 pondělí Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.8.2016 úterý Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů   mše sv. nebude
3.8.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
4.8.2016 čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar draví
5.8.2016 pátek Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie18.00 h Za rodiče Turčinkovy, Boží ochranu a celou zemřelou rodinu
6.8.2016 sobota Svátek Proměnění Páně 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru a zetě
7.8.2016 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
8.8.2016 pondělí Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.8.2016 úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy   mše sv. nebude
10.8.2016 středaSvátek sv. Vavřince, mučedníka18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
11.8.2016 čtvrtek Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela, vnuka a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
12.8.2016 pátek Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, manželku a živou i zemřelou rodinu
13.8.2016 sobota Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Anežku Gottvaldovu, manžela, sourozence a rodiče
14.8.2016 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
15.8.2016 pondělí Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
16.8.2016 úterý Připomínka sv. Štěpána Uherského   mše sv. nebude
17.8.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Františka a Annu Žajdlíkovy, syna Mojmíra a vnuka Tomáše
18.8.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.8.2016 pátekPřipomínka sv. Jana Eudese, kněze 18.00 h Za zemřelou vnučku Lucinku
20.8.2016 sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
21.8.2016 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
22.8.2016 pondělí Památka Panny Marie Královny 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu do dalších let a dary Ducha svatého
23.8.2016 úterý Připomínka sv. Růženy z Limy, panny   mše sv. nebude
24.8.2016 středa Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.8.2016 čtvrtek Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka a připomínka sv. Josefa Kalasanského, kněze 18.00 h Za zemřelého Jana a Marii Dominikovy a živou i zemřelou rodinu
26.8.2016 pátek   18.00 h Za zemřelého Františka a Růženu Matuštíkovy, snachu, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
27.8.2016 sobota Památka sv. Moniky 18.00 h Na poděkování za dožití 82 let a za rodinu
28.8.2016 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   POUŤ – mše sv. nebude
29.8.2016 pondělí Památka Umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelou Jarmilu Dominikovu, zemřelého manžela a celou živou i zemřelou rodinu
30.8.2016 úterý     mše sv. nebude
31.8.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Žajdlíka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci