Oznamy pro farnost 15.5.2016

Viz příloha

Přílohy

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO