Oznamy pro farnost 22. 5. 2016

Viz příloha

Přílohy

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE