Oznamy pro farnost 29. 5. 2016

Viz příloha

Přílohy

9. neděle v mezidobí
9. neděle v mezidobí