Oznamy pro farnost 5. 6. 2016

Viz příloha

Přílohy

10. neděle v mezidobí
10. neděle v mezidobí