Oznamy pro farnost 12. 6. 2016

Viz příloha

Přílohy

11. neděle v mezidobí
11. neděle v mezidobí