Oznamy pro farnost 19. 6. 2016

Viz příloha

Přílohy

12. neděle v mezidobí
12. neděle v mezidobí