Oznamy pro farnost 26. 6. 2016

Viz příloha

Přílohy

13. neděle v mezidobí
13. neděle v mezidobí