Oznamy pro farnost 3. 7. 2016

Tuto neděli se koná pouť na Antonínku. Poutní mše svaté budou v kapli svatého Antonína takto: v 9.oo hodin pouť „Lhotská“ a hlavní mše svatá v 10.3o hodin. Odjezdy autobusu najdete u hlavních dveří na vývěsce.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě židliček v Pastoračním domě.

V sobotu 9.července 2016 budou v našem kostele v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Tomáš Nedbal a Klára Kuřinová.

Všichni jste zváni na národní pouť na Velehradě. Program pouti najdete na vývěsce.

V sobotu 9.července od 15.oo hodin se koná na Velehradě pouť děkanátu Uherské Hradiště.

Přílohy

14. neděle v mezidobí
14. neděle v mezidobí