Před 90. lety přijal P. Šuránek svátost kněžství

Před 90. lety přijal P. Šuránek svátost kněžství

P. Šuránek – kněz, vychovatel kněží, zpovědník, duchovní vůdce, doktor teologie, spisovatel, pokorný a skromný člověk, …

V těchto dnech uplynulo 90. let do doby, kdy služebník Boží P. Antonín Šuránek přijal svátost kněžství. Stalo se tak 5. 7. 1926 v Olomouci. Jeho život byl skromný a stejně skromná je i připomínka tohoto jubilea. Pomyslným „dárkem“ k jeho výročí by mohlo být uznání heroických ctností arcibiskupa A. C. Stojana . O blahořečení P. Stojana usilovat už Šuránek a sám napsal několik jeho životopisů.

Následující báseň si poznamenal P. Šuránek 7. 5. 1953 v době internace v Želivu:

Ať slunce září nám,
ať bije hrom,
být v pravdu vkořeněn,
jak v zemi strom.
Ať skřivan hlaholí,
ať vraždí mráz:
skrz naskrz poctivý,
vždy zas a zas!

Tam větev zlomená,
sžehnutý kmen,
kořen však netknutý,
vhloubil se jen!
Vem, Bože, zdraví mi,
čas, život sám,
rád pro Tvé království
všeho se vzdám.

Jen pravdu nezradit!
Nestát se zlým!
Mít v TOBĚ KOŘENY!
Být, zůstat TVÝM!