Oznamy pro farnost 17. 7. 2016

V sobotu 23.7.2016 budou ve farním kostele v Hluku sezdáni snoubenci Filip Janča a Veronika Šimčíková

Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Příští neděli se koná hodová sbírka na opravy našeho kostela.

Tuto neděli i neděli příští je mše svatá také v kapli svatého Antonína v 15.oo hodin.

Přílohy

16. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí