Benedikt XVI. vyhlásí Rok víry

Benedikt XVI. vyhlásí Rok víry

Papež Benedikt XVI. oznámil 16. října, že příští rok hodlá vyhlásit Rokem víry. Učiní tak u příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. Rozhodnutí vyhlásit Rok víry oznámil papež v bazilice sv. Petra během mše svaté pro účastníky mezinárodního setkání pořádaného Papežskou radou pro novou evangelizaci. Zopakoval jej pak ještě věřícím shromážděným na Svatopetrském náměstí k polední modlitbě Anděl Páně.

Padesáté výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu připadá na 11. října příštího roku. Rok víry tedy bude zahájen 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále. Svatý stolec také zveřejnil apoštolský list „motu proprio“ Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také papež Pavel VI., a to u příležitosti 1900. výročí mučednictví apoštolů sv. Petra a Pavla.

Oldnin

... „Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejenže není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo patrné jednotící tkanivo kultury, obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností. Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí. Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto,“ vysvětluje v listě Porta fidei Benedikt XVI. důvody vyhlášení Roku víry.

Celý list je možné přečíst zde