Prázdninový poutní zájezd s Maticí svatoantonínskou

Již řadu let Matice svatoantonínská pořádá pro své členy, ale i nečleny během prázdnin poutní poznávací zájezd. Tentokrát navštívíme premonstrátský klášter v Želivu, který má hlubokou historii.

V době totality se však z kláštera stal internační tábor a během jeho šestileté existence zde bylo vězněno více jak 400 kněží a řeholníků.

Cíl naší pouti nebyl zvolen náhodou. V letošním roce si připomínáme 90. výročí přijetí svátosti kněžství služebníka Božího P. Antonína Šuránka (1902 - 1982), zakladatele Matice. Od června 1950 do října 1955 byl v Želivu bezdůvodně držen i P. A. Šuránek.

Program pouti:

Sobota 20. srpna 2016

Odjezd v brzkých ranních hodinách (bude upřesněn)

Želiv - mše svatá v klášterním kostele Narození Panny Marie, komentovaná prohlídka kostela a klášterního pivovaru, možnost projít Bránou milosrdenství

Při zpáteční cestě navštívíme:

Křižanov - rodiště sv. Zdislavy z Lemberka, kde jí byl odhalen nový památník

Žarošice - Mariánské poutní místo, možnost projít Bránou milosrdenství

Návrat ve večerních hodinách.

Přihlašovat se můžete u Elišky Pospíšilové, nebo Josefa Míška.

Další podrobnosti týkající se odjezdu autobusů a programu pouti budou včas upřesněny.