Oznamy pro farnost 24. 7. 2016

Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Tuto neděli se koná hodová sbírka na opravy našeho kostela.

Padesátníci darovali na opravu kostela 2.500,- Kč.

Šedesátníci 2.000,- Kč.

Sedmdesátníci 2.400,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin.

Přílohy

17. neděle v mezidobí
17. neděle v mezidobí