Oznamy pro farnost 31. 7. 2016

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek po mši svaté bude adorace.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Při hodové sbírce se vybralo na opravy našeho kostela minulou neděli 34.951,- Kč. Jakubové a Anny darovali na potřeby kostela 3.250,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin.

Matice svatoantonínská pořádá v sobotu 20.srpna poutní zájezd do kláštera v Želivě. Zájemci se ještě mohou přihlásit u pana Josefa Míška. Cena zájezdu 350,- Kč.

Přílohy

18. neděle v mezidobí
18. neděle v mezidobí