Letošní setkání pro mladé 14+!!

Letošní setkání pro mladé 14+!!

V letošním roce se mladí z celé ČR mohou po pěti letech setkat na Celostátním setkání mládeže, které bude tentokrát hostit město Olomouc.
Ještě předtím se mohou sejit na menším Diecézním setkání se svými biskupy.
Setkání v naší diecézi se uskuteční 1.4. 2017. (místo a konkrétní program bude zveřejněn později)

CSM Olomouc 2017

Termín: 15. – 20. srpna 2016 v Olomouci
Věk: 14 – 30 let
Pozor! V rámci setkání se uskuteční 19. 8. i POUŤ RODIN

Bližší informace, kterých bude postupem času přibývat jsou zde

Modlit se za setkání a všechny jeho účastníku můžeme už teď!

Modlitba:

Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.

Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.

Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.