Oznamy pro farnost 14. 8. 2016

V neděli bude v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin.

Prosím členy farní rady, aby se po mši svaté tuto neděli sešli v Pastoračním domě.

Přílohy

20. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí