Oznamy pro farnost 21. 8. 2016

Tuto neděli je v kapli svatého Antonína mše svatá v 15.oo hodin.

Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť.

Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a v 10.3o hodin.

Stejně jako v jiných letech se budou v cukrárně prodávat stravenky na oběd (85,- Kč řízek, brambory a pití, nebo pečené kuře, brambory a pití). V odpoledním programu vystoupí Divadelní spolek ze Slavkova u Brna s dramatizací eposu Popelka Nazaretská.

Dále je zde prosba pro ty, kdo mají možnost přispět ovocem či zeleninou do výzdoby před oltářem na Antonínku.

Své výpěstky můžete přinést v pátek v podvečer a v sobotu dopoledne před poutí za vrata fary, nebo nechat u Míšků (vedle Reny).

Nemusí jít o velké množství. Zeleninu můžete nechat i s natí.

Všechny věci si pak odveze P. František Bezděk z Blatnice do Fryštáku.

Na děkovnou pouť 28.srpna pojede autobus jako obvykle, ale z technických důvodů nebude možné přepravovat dětské kočárky.

Zájemci o modlitby otců mohou přijít na setkání v pondělí 22.srpna po mši svaté do Pastoračního domu.

V sobotu 3.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté sezdáni Lukáš Zámečník a Lenka Molovčáková.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Přílohy

21. neděle v mezidobí
21. neděle v mezidobí