Pořad bohoslužeb v září 2016

1.9.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.9.2016 pátek   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
3.9.2016 sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve18.00 h Za zemřelou Ludmilu Zámečníkovu, manžela, zetě a živou i zemřelou rodinu
4.9.2016 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
5.9.2016 pondělí Připomínka bl. Terezie z Kalkaty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.9.2016 úterý     mše sv. nebude
7.9.2016 středaPřipomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, zemřelého zetě a živou i zemřelou rodinu
8.9.2016 čtvrtek Svátek Narození Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
9.9.2016 pátek Připomínka sv. Petra Klavera, kněze18.00 h Za zemřelého Jaromíra Maluška a živou i zemřelou rodinu Turčinovu a Maluškovu
10.9.2016 sobota Připomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
11.9.2016 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
12.9.2016 pondělí Připomínka Jména Panny Marie 18.00 h Za živé, nemocné a zemřelé Marie z naší farnosti
13.9.2016 úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
14.9.2016 středa Svátek Povýšení svatého Kříže18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.9.2016 čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné 18.00 h Za zemřelou Františku Libosvárovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Machovu
16.9.2016 pátek Památka sv. Ludmily, mučednice18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
17.9.2016 sobotaPřipomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
18.9.2016 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
19.9.2016 pondělí Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Páčové
20.9.2016 úterý Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
21.9.2016 středa Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.9.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
23.9.2016 pátek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Za zemřelou Marii Pavlasovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
24.9.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Vítkovu, manžela, syna a duše v očistci
25.9.2016 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
26.9.2016 pondělí Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.9.2016 úterý Památka sv. Vincence de Paul, kněze   mše sv. nebude
28.9.2016 středa Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za zemřelého Václava Macha, manželku, rodiče z obou stran a dar zdraví
29.9.2016 čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Za zemřelého Josefa Hendrycha, syna a zemřelou rodinu
30.9.2016 pátek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Lagovy a živou i zemřelou rodinu