Pořad bohoslužeb v říjnu 2016

1.10.2016 sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Jarmilu Zelených, vnuka a celou živou i zemřelou rodinu
2.10.2016 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
3.10.2016 pondělí   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
4.10.2016 úterý Památka sv. Františka z Assisi   mše sv. nebude
5.10.2016 středa   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Zásmětu, manželku a dvoje zemřelé rodiče
6.10.2016 čtvrtek Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
7.10.2016 pátek Památka Panny Marie Růžencové 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, nemocné a zemřelé
8.10.2016 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Kotačkovu, manžela, dceru a rodiče
9.10.2016 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
10.10.2016 pondělí   16.00 h Pohřeb zemřelé Růženy Pavlačkové
11.10.2016 úterý     mše sv. nebude
12.10.2016 středa Připomínka sv. Radima, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.10.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Matuštíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
14.10.2016 pátek Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra a dvoje zemřelé rodiče
15.10.2016 sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za zemřelého Stanislava Žajdlíka, živou i zemřelou rodinu Žajdlíkovu, Malušovu a Petruškovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
16.10.2016 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
17.10.2016 pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka mše sv. nebude
18.10.2016 úterý Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu, bratra a rodiče
19.10.2016 středa Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu andělů strážných
20.10.2016 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
21.10.2016 pátek Připomínka bl. Karla Rakouského 18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, rodiče a živou i zemřelou rodinu
22.10.2016 sobota Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže 18.00 h Za zemřelého Lubomíra Zámečníka, zemřelého otce a dar zdraví
23.10.2016 neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
24.10.2016 pondělí Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.10.2016 úterý     mše sv. nebude
26.10.2016 středa   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
27.10.2016 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Annu Maluškovu, manžela, dva zetě, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
28.10.2016 pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za vojíny naší obce padlé na bojištích První světové války
29.10.2016 sobota Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie
30.10.2016 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 hZa farníky
31.10.2016 pondělí Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka