Oznamy pro farnost 28. 8. 2016

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína Dožínková pouť.

Mše svaté budou v 9.oo hodin („lhotská“) a v 10.3o hodin.

V odpoledním programu vystoupí Divadelní spolek ze Slavkova u Brna s dramatizací eposu Popelka Nazaretská.

Na děkovnou pouť 28.srpna pojede autobus jako obvykle, ale z technických důvodů nebude možné přepravovat dětské kočárky.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné.

Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při této mši svaté budou dětem žehnány aktovky.

V sobotu 3.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté ve 12.oo hodin sezdáni Lukáš Zámečník a Lenka Molovčáková.

Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 17 639,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Přílohy

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí