Oznamy pro farnost 4. 9. 2016

V neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny.

Tuto neděli se v Pastoračním domě také uskuteční promítání fotek z tábora, poté budou pro děti připraveny hry včetně táboráku. Začátek ve 14.3o hodin. Zváni jsou všichni, nejen účastníci tábora.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 10.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté ve 11.oo hodin sezdáni snoubenci Pavel Jurena a Hana Orsáková.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 11.září v Pastoračním domě.

Drazí druzi dobrovolníci, služba je projevem zdraví. Ten kdo je zdravím obdařen měl by být připraven sloužit, ten kdo neslouží měl by se zamyslet nad tím, co mu v tom brání. Zdraví bereme často jako samozřejmost až do chvíle, než něco zahapruje. Přeji nám všem, abychom jako stejnou nezbytnost brali připravenost nabídnout pomocnou ruku (třeba i ve formě úsměvu, projeveného zájmu, modlitby...) všem potřebným a zároveň si Vás dovoluji pozvat na krátkou schůzku dobrovolníků místního Farního střediska P. Antonína Šuránka po pondělní mši svaté dne 5.září, která bude navazovat na naše už tradiční setkání starších spolufarníků od 16 hodin v Pastoračním domě. Přijďte se vzájemně povzbudit a inspirovat. A vyřiďte prosím tento vzkaz i dalším a mezi sebou navzájem. Díky. S přáním pokoje a dobra se na setkání těší Václav H.

Rozvrh vyučování náboženství na základní škole najdete na vývěsce. Vyučovat se začne 19.září.

Chtěl bych poděkovat našim hodinářům, kteří opravili hodiny na věži.

Ze svatby novomanželů Zámečníkových bylo darováno na potřeby kostela 2 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Děti si mohou vyzvednout knížečky na samolepky.

Přílohy

23. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí