Oznamy pro farnost 11. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 17.září 2016 budou v našem kostele při mši svaté v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Vojtěch Malušek a Alžběta Němečková.

V sobotu 24.září 2016 budou v kapli sv.Antonína ve 13.oo hodin sezdáni snoubenci Zdeněk Novák a Julie Zelená.

Rozvrh vyučování náboženství na základní škole najdete na vývěsce. Vyučovat se začne 19.září.

Děti si mohou vyzvednout knížečky na samolepky.

Ze svatby novomanželů Jurenových bylo darováno na potřeby kostela 2 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na opravy kostela.

Tuto neděli prosím, aby se členové farní rady po mši svaté zdrželi ještě chvíli v kostele.

Přílohy

24. neděle v mezidobí
24. neděle v mezidobí