Františkánské setkání v naší farnosti

Františkánské setkání v naší farnosti

V pondělí 26. září 2016 se od 19:00 v prostorách Pastoračního domu P. A. Šuránka v Ostrožské Lhotě uskuteční „františkánské setkání“.

Je určeno pro místní i přespolní, mladé i starší, ženy i muže.
Pro ty, kdo s františkány sympatizují, ale i ty, kdo neví zcela nic. Zkrátka pro každého, kdo by rád prohloubil skrze tuto řeholi svůj vztah k Bohu.

Františkáni v naší farnosti nejsou nic nového.
Sekulární řád františkánů, neboli terciářů zde začal působit před více jak sto lety.
Když v roce 1905 přišel do Ostrožské Lhoty P. Antonín Man (stavitel současného kostela), tak zde tenkrát našel skupinu asi dvaceti členů terciářů. On sám byl horlivým ctitelem sv. Františka z Assisi a byl též i terciářem.
Krátce po příchodu zjistil, že základna františkánů zde sice je, ale je potřeba jí začít duchovně vést. Společenství se pod jeho vedením začalo rozrůstat, ale především i podle řehole žít. O duchovní vedení terciářů se dle možností snažili i další duchovní správci.
Aktivní působení františkánů v naší farnosti bylo postupně ukončováno v 50. letech minulého století z důvodu nástupu totalitního režimu.