Oznamy pro farnost 18. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 24.září 2016 budou v kapli sv.Antonína ve 13.oo hodin sezdáni snoubenci Zdeněk Novák a Julie Zelená.

V pondělí 19.září se začíná vyučování náboženství na základní škole. Rozvrh vyučování najdete na vývěsce.

Děkuji panu varhaníkovi, že zajistil opravu varhan. Motor k ventilátoru stál 2 143,- EURO. Instalace 12 000,- Kč.

Ze svatby novomanželů Maluškových bylo darováno na potřeby kostela 2 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

V neděli se koná sbírka na opravy kostela.

Tuto neděli jste všichni srdečně zváni na farní den. Začínáme ve 14.3o hodin na farní zahradě. Tentokrát si užijete legraci v retro stylu.

Přílohy

25. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí