Oznamy pro farnost 25. 9. 2016

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Sbírka na opravy kostela minulou neděli vynesla 17 880,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy farního dne minulou neděli i těm, kteří ho podpořili svojí účastí.

Příští neděli 2.října jste zváni na farní kavárnu.

V sobotu 8.října 2016 budou v kapli sv.Antonína sezdáni snoubenci Martin Bogar a Martina Bartošová, bytem Ostrožská Lhota 307.

V neděli 2. října se od 14:30 bude na Svatém Antonínku konat drakiáda a dětský den. Kromě pouštění svých draků se můžete těšit na různé hry a aktivity, táborák, ... Akci pořádají mladí z farností kolem Antonínku a prosí maminky, babičky a tetičky o buchtu, která se na drakiádě bude všem nabízet.

Přílohy

26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí